Lập kế hoạch bố trí ngân sách năm 2019 cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

PV.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 04/9/2018.

Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động.
Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan soạn thảo Nghị định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8 vừa qua, đã có nhiều góp ý về dự thảo Nghị định. Sau khi tiếp thu các khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định lần thứ 7 với 4 Chương và 11 Điều để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo đó, dự thảo Nghị định đã quy định rõ nguyên tắc Ủy ban chỉ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, không thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp do các bộ quản lý ngành thực hiện.

Về chế độ tiền lương, phụ cấp của lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, do chưa có quy định pháp luật nêu rõ cơ quan thuộc Chính phủ được áp dụng cơ chế đặc thù so với Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang, nên dự thảo Nghị định quy định: “Các chức danh lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban được hưởng chế độ tương đương các chức danh lãnh đạo cơ quan ngang bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan ngang bộ” để tạo động lực cho bộ máy thực thi công việc (trong khi Ủy ban được quy định là cơ quan trực thuộc Chính phủ).

Đồng thời, nhằm bảo đảm quản lý toàn diện, có chiều sâu, tinh gọn, hiệu quả, dự thảo Nghị định đã bảo đảm bộ máy cân đối giữa các đơn vị tham mưu quản lý vốn (theo chiều dọc) và các đơn vị tham mưu chiến lược (theo chiều ngang). Cụ thể, Ủy ban sẽ gồm 9 vụ, trung tâm là: Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công nghệ và hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế-kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Trung tâm thông tin, trong đó Trung tâm thông tin là đơn vị sự nghiệp.

Trong danh sách 19 doanh nghiệp do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu thì Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là đơn vị thực hiện chức năng đầu tư-kinh doanh vốn tại doanh nghiệp tiếp nhận từ các bộ, địa phương theo quy định của pháp luật, không thuộc 18 doanh nghiệp còn lại.

Đồng tình với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, từ khi thành lập Ủy ban tới nay, các cán bộ lãnh đạo và biệt phái đã dự thảo 44 quy chế hoạt động nội bộ và liên ngành. “Một số quy chế đang xin ý kiến các bộ, ngành, nhưng cơ bản chúng tôi đã xong và sẵn sàng vận hành hoạt động của Ủy ban khi Nghị định có hiệu lực”, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết.

Trình bày thêm về công tác chuẩn bị cho Ủy ban đi vào hoạt động, ông Nguyễn Hoàng Anh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cử thêm cán bộ biệt phái để tiếp nhận 19 doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban trong thời gian tới và có thể ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chậm nhất vào đầu tháng 10 tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với cơ chế tiền lương, phụ cấp như dự thảo của Nghị định, nhưng cần phải làm rõ hơn về thẩm quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Ủy ban như đối với cơ quan ngang bộ. Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ, từ đó tổng hợp, bổ sung để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định trong tháng 9 này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Các bộ, ngành liên quan vận dụng tối đa các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho Ủy ban sớm hoạt động vào tháng 10”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban hoạt động.

Theo Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Trong mối quan hệ với doanh nghiệp, Ủy ban chỉ thực hiện các quyền, trách nhiệm theo đúng quy định của Luật số 69/2014/QH13 - Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, không thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp trong lĩnh vực điều hành, quản trị kinh doanh.