LAS nâng cổ tức năm 2014 lên 40%

Hạnh Phạm

(Taichinh) - ĐHCĐ thường niên 2015 của CTCP Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS - HNX) đã thông qua kết quả kinh doanh 2014 với doanh thu tiêu thụ đạt 5.357 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4% và tăng 3,2% so với năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lợi nhuận trước thuế 2014 đạt 562 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch. Công ty nộp ngân sách 211 đồng, bằng 118,6% so với kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, LAS trình cổ đông phương án chi trả cổ tức 2014 là 40% bằng tiền (ứng với hơn 311 tỷ đồng) thay vì 20% như kế hoạch và đã được thông qua.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như doanh thu tiêu thụ 4.789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, nộp ngân sách 141 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản 108 tỷ đồng và mức chia cổ tức tối thiểu là 20%. So với thực hiện năm2014, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 giảm tương ứng 9,7% và 25,26%.

Đại hội cũng bầu các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Văn Thiệu (Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Quang Tuyến, ông Nguyễn Thành Công, ông Khúc Ngọc Giảng và ông Nguyễn Khang. Ban Kiểm soát gồm ông Trần Quốc Cương (Trưởng Ban Kiểm soát), ông Nguyễn Văn Thọ và ông Trần Văn Chuyên. So với nhiệm kỳ trước, số thành viên HĐQT đã giảm từ 8 người xuống còn 5 người, trong đó 3/5 thành viên HĐQT hiện đang đương nhiệm.

Được biết, kết thúc quý I/2015, LAS đạt 1.343 tỷ đồng doanh thu thuần và 77 tỷ đồng lãi ròng, giảm mạnh lần lượt 73,57% và 51,18% so với cùng kỳ 2014.

Theo LAS, nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận biến động là do tác động từ xu hướng giá phân bón trên thị trường đều giảm, nên Công ty đã đẩy mạnh việc chiết khấu bán hàng khiến doanh thu suy giảm. Đồng thời, kể từ quý I/2015, việc phân bón thuộc mặt hàng không chịu thuế GTGT cũng đã làm cho giá thành, cũng như giá bán tăng. Trong khi đó, việc tiêu thụ phân bón đã được tăng mạnh từ quý IV/2014 do các nhà phân phối tiến hành mua vào để tránh ảnh hưởng từ chính sách thuế.