Mức chi trong việc tổ chức các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Liên hoan về văn hóa, văn nghệ?

PV. (Tổng hợp)

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Gia Lai đã kiến nghị về việc Chính phủ cần ban hành văn bản quy định mức chi trong việc tổ chức các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan về văn hóa, văn nghệ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, tại Công văn số 9727/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài chính cho biết, theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách, quy định rõ: "Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ; Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp."
Bên cạnh đó, các quy định mức chi liên quan đến các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan về văn hóa, văn nghệ trên địa bàn địa phương, các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng có thể tham khảo một số quy định về nội dung, mức chi có liên quan tại các văn bản đã được ban hành như: Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng...
Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan ở địa phương đề xuất, xây dựng nội dung chi, mức chi tổ chức các hoạt động phong trào ở địa phương phù hợp với quy định hiện hành và khả năng ngân sách của Tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi nêu trên tại Tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương.