Nắm bắt toàn diện và kịp thời tình hình hoạt động của các KBNN địa phương

Kho bạc Nhà nước

Đây là mục tiêu của Lãnh đạo KBNN trong đợt công tác tại địa phương thời gian qua, theo đó, từ ngày ngày 01/7 – 08/7/2016, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của KBNN các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng và Đồng Nai. Cùng đi với Tổng Giám đốc KBNN có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thanh tra - kiểm tra và Vụ Kiểm soát chi.

Đ/c Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016  tại KBNN TP. Hồ Chí Minh
Đ/c Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 tại KBNN TP. Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của KBNN các tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế của thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, nhưng KBNN các tỉnh, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và Lãnh đạo địa phương trong triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ tài chính và dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2016 góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. KBNN các tỉnh đã chủ động cùng với các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan và các NHTM trên địa bàn tổ chức việc thu nộp NSNN đảm bảo tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu vào NSNN, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đối tượng nộp NSNN. Nhờ đó, công tác thu - chi NSNN trong 6 tháng đầu năm 2016 của 4 địa phương nêu trên đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể:

Tại TP. Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN trong cân đối trên địa bàn là 149.945 tỷ đồng (đạt 50,3% dự toán năm, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2015; Tổng số chi thường xuyên trên địa bàn là 27.115,2 tỷ đồng; Tổng số vốn giải ngân là 7.883,8 tỷ đồng (đạt 34,7% kế hoạch). Qua kiểm soát hồ sơ, KBNN thành phố đã thông báo từ chối thanh toán hơn 27 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu thanh toán vượt hợp đồng, vượt dự toán, vượt khối lượng trúng thầu, cộng sai số học…

Tại Lâm Đồng, thu NSNN trên địa bàn đạt 3.103 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán địa phương giao và 67,3% dự toán Trung ương giao. Chi thường xuyên đạt 11.465 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư 1.249 tỷ đồng, đạt 41,67% kế hoạch. Tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB đến hết tháng 6 còn 342 tỷ đồng. Qua nghiệp vụ thu NSNN đã phát hiện và thu giữ 9 tờ tiền giả, trả lại 90 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 90.000.000 đồng.

Tại Đồng Nai, tổng số thu NSNN là 19.319tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối là 18.666tỷ đồng, đạt 44,32 % so với dự toán năm 2016. Tổng chi NSNN là 14.123 tỷ đồng, trong đó tổng chi NS địa phương là 12.287 tỷ đồng (thực chi NS địa phương là 7.180 tỷ đồng, đạt 44,48% dự toán được giao). Thông qua kiểm soát chi NSNN, KBNN Đồng Nai đã phát hiện 1.579 món chi chưa chấp hành đúng quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh lại hồ sơ; từ chối thanh toán 10,89 tỷ đồng do chi không đúng chế độ quy định.

Tại Bình Dương, thu NSNN (ước thực hiện đến ngày 30/6/2016) là 20.745 tỷ đồng, đạt 54,98% dự toán Trung ương giao, đạt 53,19% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 17,53% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi NSTW (ước thực hiện đến ngày 30/6/2016) là 9.259 tỷ 099 triệu đồng, tăng 19,72% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu - chi NSNN, KBNN các tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương giúp cho Lãnh đạo địa phương nắm bắt kịp thời tình hình thu, chi NSNN trên địa bàn, phục vụ tốt cho công tác thu - chi, điều hành ngân sách. Đồng thời, phối hợp cùng các đơn vị tài chính trên địa bàn tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, Tổng Giám đốc KBNN - Nguyễn Hồng Hà đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức KBNN các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng và Đồng Nai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh và chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng và Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016. Trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống KBNN nói chung và KBNN các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng và Đồng Nai nói riêng trong những tháng còn lại của năm 2016 là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất,Tổng Giám đốc KBNN tin tưởng Ban Giám đốc và toàn thể công chức KBNN các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng và Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đượcBộ Tài chính, KBNN và địa phương giao.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện đúng chủ trương Nghị quyết của Quốc hội, chương trình kế hoạch của Bộ Tài chính, KBNN và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện tốt; rà soát những công việc còn tồn đọng, có biện pháp tiếp tục thực hiện dứt điểm.

Nghiên cứu triển khai các cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác đào tạo các chương trình ứng dụng cho CBCC trong đơn vị và các đơn vị dự toán nhằm thực hiện tốt Luật Ngân sách sửa đổi; Rà soát các quy định để thực hiện tốt công tác quản lý chi NSNN; Tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, một đầu mối, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ chứng từ, luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Trên cơ sở báo cáo của 4 địa phương nói riêng và của KBNN các tỉnh, thành phố nói chung; các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành các KBNN trực thuộc. Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã chỉ đạo các Vụ, Cục thuộc KBNN kịp thời nắm bắt toàn diện các hoạt động và khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, chủ động phối hợp với KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ:

Về công tác Kiểm soát chi: khẩn trương nghiên cứu sửa đổi các quy trình nghiệp vụ, các chương trình ứng dụng theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Về công tác kế toán thanh toán: tập trung nghiên cứu để hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố về công tác theo dõi, quản lý tiền mặt bằng ngoại tệ yếu phát sinh tại các đơn vị KBNN theo hướng cải cách, giảm thiểu thời gian, công sức cho các đơn vị.

Về lĩnh vực Công nghệ Thông tin: xây dựng phương án nâng cấp Chương trình Quản lý kho quỹ theo hướng kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu về thu, chi tiền mặt với các ứng dụng có liên quan (chương trình TCS, hệ thống TABMIS,...) nhằm giảm thiểu các thao tác đối chiếu thủ công, đảm bảo số liệu chính xác.

Về công tác Thanh tra – Kiểm tra: Đôn đốc các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch đã được Bộ phê duyệt; thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành KBNN.

Về công tác Tổ chức cán bộ: khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu tuyển dụng, xây dựng phương án tuyển dụng cho các năm tiếp theo đảm bảo sẵn sàng có công chức thay thế, làm việc được ngay khi đơn vị có công chức đến tuổi nghỉ hưu, không để thiếu hụt. Nghiên cứu tiêu thức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống KBNN. Sửa đổi Quy chế xếp loại lao động tháng trong hệ thống KBNN với các tiêu chí định lượng, cụ thể, đánh giá đúng thực tế và đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Vế công tác nội ngành: nghiên cứu, xây dựng phương án kết nối đường truyền công tác bảo vệ tại KBNN cấp huyện về KBNN tỉnh, thành phố để kiểm soát tập trung./.