Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kiểm toán

Theo Thành Nam/daibieunhandan.vn

Trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước luôn chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của đất nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược con người trong quá trình xây dựng, phát triển của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), hơn 24 năm qua, hoạt động đào tạo của KTNN đã có nhiều đổi mới rõ rệt cả về lượng và về chất, góp phần nâng cao năng lực, sự chuyên nghiệp của các kiểm toán viên; hoạt động kiểm toán với những công nghệ cơ bản, hiện đại theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng không chỉ chú trọng về chuyên môn, nghiệp vụ một cách bài bản, chuyên nghiệp, hiện đại mà còn phải đào tạo, bồi dưỡng cả về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử để hình thành đội ngũ kiểm toán nhà nước theo phương châm: Công minh - chính trực - nghệ tinh - tâm sáng”, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh.

Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa cho biết, với kết quả đạt được trong hơn 24 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của KTNN đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, từng bước chuyên nghiệp, tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chức năng, nhiệm vụ và kỳ vọng của Đảng, Quốc hội và nhân dân đối với KTNN.

Đội ngũ kiểm toán hiện nay là tài sản lớn nhất của KTNN, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán cũng như uy tín của ngành.

Về nội dung chương trình đào tạo, theo ông Nguyễn Đình Hòa, KTNN đã xây dựng được hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng tương đối toàn diện cho đội ngũ kiểm toán viên gồm 4 chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo các ngạch kiểm toán viên nhà nước và 5 chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán theo lĩnh vực và cấp độ.

Bên cạnh việc trang bị các kiến thức lý luận nền tảng về tài chính, kế toán, kiểm toán, điểm nổi bật trong hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện nay là công tác bồi dưỡng các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán gắn với thực tiễn hoạt động của ngành theo từng loại hình và lĩnh vực kiểm toán tùy vào cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu.

Trong chương trình đào tạo, KTNN cũng đặc biệt coi trọng đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử cho đội ngũ kiểm toán viên; bước đầu tiếp cận và sử dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 như các phần mềm kiểm toán, số hóa một số nội dung trong các hoạt động kiểm toán.

Các giải pháp trong tương lai

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên không chỉ có ý nghĩa chiến lược mà còn mang ý nghĩa sống còn.

Bởi kiểm toán là hoạt động nghề nghiệp mang tính đặc thù, có tính chuyên môn sâu và tính độc lập cao; năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của đội ngũ kiểm toán viên quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán, sự tồn tại và uy tín của KTNN.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có nhiều khâu, giải pháp, nhưng có tính chất đột phá là 2 khâu quan trọng nhất hiện nay đó là xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giảng viên.

Từ thực tế đó, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã xác định những giải pháp trong tương lai nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên. Nhiệm vụ đầu tiên được đưa ra là phải tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.

Theo Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa, chương trình đào tạo là yếu tố quan trọng trong quy trình đào tạo bồi dưỡng, không có chương trình tốt, công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Vì vậy, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và đổi mới chương trình theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của kiểm toán viên, hài hòa giữa công tác dạy người và dạy nghề.

Việc đổi mới nội dung đào tạo bồi dưỡng theo hướng tinh giản, hiện đại, hệ thống, thiết thực, phù hợp với trình độ năng lực của kiểm toán viên và thực tiễn Việt Nam cũng được chú trọng.

Ngoài ra, hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cũng sẽ tăng cường việc thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, văn hóa giao tiếp ứng xử, tri thức pháp luật, công nghệ thông tin với thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 cho kiểm toán viên theo quy trình, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.