Doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn 2.870 tỷ đồng

PV.

Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2016, doanh nghiệp nhà nước đã thoái được 2.870 tỷ đồng, thu về 5.632 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 381 tỷ đồng, thu về 424 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực gồm: chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng – tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư.

Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty cũng thoái được 1.259 tỷ đồng, thu về 1.959 tỷ đồng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài 5 lĩnh vực trên.

Cũng trong 7 tháng đầu năm 2016, SCIC đã bán 1.229 tỷ đồng vốn cổ phần nhà nước, thu về 3.248 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/7/2016, đã có 43 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong đó, có 6 tổng công ty bao gồm 2 tổng công ty thuộc Bộ Công thương, 1 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng, 1 tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng và 2 tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổng giá trị thực tế của 43 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 29.907 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 22.240 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vốn điều lệ của 43 đơn vị là 21.680 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 10.332 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.114 tỷ đồng, bán cho người lao động 267 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 2,1 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 3.954 tỷ đồng.