Ngày 21/5/2015, huy động 215 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

(Taichinh) - Ngày 21/5/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.165 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-7,00%/năm.

Kết quả, huy động được 35 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,40%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/5/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 910 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,60-8,50%/năm.

Kết quả, huy động được 180 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,60%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/5/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 66.943,91 tỷ đồng TPCP.