VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được xác định là nhân tố quyết định việc đổi mới giáo dục hiện nay.

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Sau 3 năm triển khai, Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đã không ngừng được chuẩn hóa.

Phát triển hệ thống Giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao

Đến 2021: Giảm 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam

Tự chủ tài chính tại các trường cao đẳng công lập trước yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên, giảng viên

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên, giảng viên GDNN, Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng nhiều chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp theo năng lực theo 03 cấp trình độ (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng).

Dự án cũng nghiên cứu xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên, giảng viên trong các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó ưu tiên giảng viên ở các trường được đầu tư thành trường chất lượng cao.

Đội ngũ giáo viên, giảng viên cơ sở GDNN còn được bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức giảng dạy tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện, kỹ năng mềm cho giáo viên, giảng viên; Bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn các cấp độ quốc tế, khu vực; Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn quốc gia...

Trong 3 năm qua, Dự án đã đào tạo, bồi dưỡng trong nước về nghiệp vụ sư phạm GDNN cho 1.200 giáo viên theo tín chỉ; Đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện, kỹ năng mềm cho 15.000 giáo viên và 2.850 lượt cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài cho cho 391 giáo viên để dạy các nghề nhận chuyển giao.

Dự án cũng đã xây dựng 20 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên, giảng viên; Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề và tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho 630 giáo viên, giảng viên; Tổ chức biên soạn và ban hành chương trình và tài liệu giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho 70 giảng viên trong các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được xác định là nhân tố quyết định việc đổi mới giáo dục hiện nay. Với tinh thần đó, Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 đã đề ra mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhằm hình thành đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nhờ được triển khai tích cực, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đã mang lại hiệu quả cao cho toàn hệ thống GDNN.
Nhờ được triển khai tích cực, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đã mang lại hiệu quả cao cho toàn hệ thống GDNN.

Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng  GDNN đã đào tạo, bồi dưỡng trong nước về nghiệp vụ sư phạm GDNN cho 1.200 giáo viên theo tín chỉ; Đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện, kỹ năng mềm cho 15.000 giáo viên và 2.850 lượt cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài cho cho 391 giáo viên để dạy các nghề nhận chuyển giao.

Thực hiện hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg, Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đã tổ chức biên soạn và ban hành Chương trình và tài liệu giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên, cán bộ quản lý tại cơ sở GDNN, nghiên cứu viên thuộc tổ chức, viện nghiên cứu liên quan tới GDNN.

Cùng với cũng cấp tài liệu giảng dậy, Dự án đã đào tạo, bồi dưỡng cho 35 cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở GDNN; Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp cho 2.850 lượt cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 198 cán bộ quản lý cơ sở vật chất và thiết bị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nhờ được triển khai tích cực, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đã mang lại hiệu quả cao cho toàn hệ thống GDNN. Thời gian qua, đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Số giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm GDNN, tin học, ngoại ngữ... tăng lên đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GDNN. Đặc biệt, các chương đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, chuyển giao công nghệ ở nước ngoài, tiếp cận trình độ quốc tế, đào tạo tiếng Anh chuyên ngành... đã có tác động tích cực đến toàn hệ thống giáo viên, cán bộ quản lý GDNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM