VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nghiêm khắc kiểm điểm nếu gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nguồn: internet

Nghiêm khắc kiểm điểm nếu gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017.

Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Vượt qua những thách thức

Nợ công không bao gồm nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương khẩn trương rà soát phương án phân bổ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục dự án các Bộ, ngành trung ương, địa phương đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2016 sang năm 2017; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại trước ngày 15/3/2017. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM