Nguồn cung vốn dồi dào, tín dụng tăng trưởng ổn định

Theo Ngọc Thảo/congthuong.vn

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn huy động trên địa bàn đảm bảo tính ổn định, tạo nền tảng để tín dụng tăng trưởng đảm bảo nguồn cung vốn cho nền kinh tế.

Vốn huy động VND tiếp tục tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn. Nguồn: Internet
Vốn huy động VND tiếp tục tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn. Nguồn: Internet

Tổng vốn huy động đến tháng 9/2018 đạt 2.143,85 ngàn tỷ đồng, tăng 0,39% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước: -0,01%); Tăng 11,2% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 52,16% tổng vốn huy động, tăng 11,39% so tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng 48,26% tổng vốn huy động, tăng 4,1% so với tháng cùng kỳ. Theo loại tiền gửi, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 11,23%, tăng 4,62% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VND tiếp tục tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn, chiếm 88,77%; tăng 12,09% so tháng cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến tháng 9/2018 đạt 1.953,58 ngàn tỷ đồng, tăng 17,91% so với tháng cùng kỳ và tăng 10,92% so với 31/12/2017. Trong đó, dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.023,23 ngàn tỷ đồng, chiếm 52,38% tổng dư nợ, tăng 14,71% so tháng cùng kỳ. Dự ước dư nợ tín dụng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với các năm trước, giúp cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đối với Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hiện TP. Hồ Chí Minh có 15 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia gói tín dụng với số tiền đăng ký đạt 259.998 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiền thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 182.961,53 tỷ đồng cho 7.722 khách hàng vay vốn. Trong đó, tổng số tiền đã giải ngân theo gói tín dụng của các ngân hàng thương mại đạt 170.329,23 tỷ đồng cho 7.375 khách hàng.

Liên quan đến vấn đề tỷ giá, lãi suất thời gian qua, áp lực vẫn còn tồn tại trên thị trường tài chính khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lộ trình tăng lãi suất vẫn chưa kết thúc. Áp lực này sẽ bị cộng hưởng hay giảm nhẹ còn phụ thuộc nhiều vào biến động của đồng NDT trong bối cảnh Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia và Việt Nam có thâm hụt thương mại lớn nhất với Trung Quốc. Do đó Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ tỷ giá ổn định để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.