Nhiều đơn vị Hải quan phía Nam về đích sớm

Theo NH/baochinhphu.vn

Với nhiều nỗ lực, một số đơn vị Hải quan phía Nam đã về đích sớm trong công tác thu ngân sách, trong đó có đơn vị thu vượt khá cao.

Một trong những điển hình là Cục Hải quan Bình Phước. Tính đến ngày 30/11/2017, Cục Hải quan Bình Phước thu được 517,77 tỷ đồng, đạt 147% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (350 tỷ đồng), đạt 92,45% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (560 tỷ đồng). Khả năng cao là đơn vị sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu 560 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan Bình Phước, trong năm 2017, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thuận lợi, các công việc trọng tâm đều đã được tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch, đặc biệt hoạt động thu ngân sách đã đạt được kết quả tích cực.

Để có được kết quả thu ngân sách như trên, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu, Cục Hải quan Bình Phước còn thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục. Nhờ vậy, số doanh nghiệp mới về làm thủ tục tại đơn vị từ đầu năm đến nay đã tăng lên đáng kể.

Trên địa bàn Tây Nguyên, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum vượt chỉ tiêu thu khá cao. Tính đến ngày 30/11, tổng số thu nộp ngân sách đạt trên 458,5 tỷ đồng (chỉ tiêu giao 190 tỷ đồng), vượt chỉ tiêu thu ngân sách tới 141%. Ước tính đến 31/12, số thu nộp ngân sách của đơn vị đạt 485 tỷ đồng, vượt 155% chỉ tiêu pháp lệnh giao và đạt 90% chỉ tiêu phấn đấu (540 tỷ đồng).

Theo Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại đơn vị trong những tháng đầu năm trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tăng trên cả hai chỉ tiêu là kim ngạch và số thu nộp ngân sách. Nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cho phép nhập khẩu mặt hàng gỗ qua các cửa khẩu phụ, lối mở.

Tính đến 30/11, Cục Hải quan Đắk Lắk đã thu được 578 tỷ đồng, vượt 26% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (460 tỷ đồng). Ước tính đến 31/12, số thu tại đơn vị sẽ đạt 590 tỷ đồng, vượt 28% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và hoàn thành 100% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (590 tỷ đồng).

Phân tích về nguyên nhân tăng nguồn thu, Cục Hải quan Đắk Lắk cho biết, ngoài một số nguồn thu mới phát sinh từ các sản phẩm xuất khẩu của một số doanh nghiệp trên địa bàn và tác động từ việc điều chỉnh thuế đối với một số mặt hàng góp phần làm tăng nguồn thu tại đơn vị, việc làm tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục cũng góp phần quan trọng làm tăng nguồn thu.

Mặc dù được giao chỉ tiêu thu ngân sách tăng khá cao so với kết quả thực hiện năm 2016 nhưng đến ngày 3/12/2017, Cục Hải quan Cần Thơ đã về đích với 3.359,86 tỷ đồng, đạt 103,06% chỉ tiêu kế hoạch, đạt 94,38% chỉ tiêu phấn đấu.