Những hướng dẫn mới về thủ tục hải quan từ 10-11/02/2014

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Từ 10-11/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành một số văn bản mới, quan trọng liên quan đến lĩnh vực hải quan như việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, hoàn thuế xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng, thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng bắp, đậu tương, nộp thuế trong trường hợp bị ấn định thuế...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thuế GTGT mặt hàng bắp, đậu tương nhập khẩu

Ngày 11/02/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1299/TCHQ-TXNK trả lời một doanh nghiệp tại Đồng Nai về thuế GTGT mặt hàng bắp hạt, đậu tương hạt nhập khẩu. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì “thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý mặt hàng bắt hạt (ngô hạt) và đậu tương hạt khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thực vật trước khi thông quan. Ngoài ra, tùy thuộc mục đích nhập khẩu thì mạt hàng bắp hạt (ngô hạt) và đậu tương hạt còn thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng (trường hợp nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi) hoặc thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan – trường hợp nhập khẩu làm thực phẩm (đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tiêu hủy phế liệu, phế phẩm

Ngày 10/02/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1228/TCHQ-GSQL trả lời một doanh nghiệp ở Hà Nội về vướng mắc loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó:

Căn cứ quy định tại Điều 34, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu băng keo các loại để sau đó tiến hành sản xuất (các công đoạn: kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng, đưa vào máy bóc tách ra các cuộn nhỏ, cắt thành các cuộn băng keo theo đúng kích cỡ của từng thị trường xuất khẩu, đóng gói theo tiêu chuẩn, kiểm tra lại sản phẩm) sau đó xuất khẩu toàn bộ sản phẩm sang thị trường nước ngoài hoặc vào doanh nghiệp chế xuất thì đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu, thông báo định mức, làm thủ tục quyết toán với cơ quan Hải quan; khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm và xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải phải tuân thủ đúng các quy định của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Ngoài ra công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế, đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc ghi tên nhãn mác sản phẩm quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 20/8/2006 của Chính phủ.

Hoàn thuế xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng

Ngày 10/02/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1220/TCHQ-TXNK trả lời một doanh nghiệp tại Hải Phòng về vướng mắc hoàn thuế 02 xe ô tô bị cháy và tai nạn. Theo đó:

Căn cứ Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty nhập khẩu 02 xe ô tô đã được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng (đã nộp đủ thuế) nhưng hàng hóa lại bị tổn thất do nguyên nhân khách quan thì không thuộc các trường hợp được xét hoàn thuế theo quy định tại Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Nộp thuế trong trường hợp bị ấn định thuế

Ngày 10/02/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1219/TCHQ-TXNK ngày 10/02/2014 trả lời vướng mắc của 01 doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh về việc nộp số thuế ấn định.

Theo đó, về xử lý thuế Điều 41 Luật Quản lý thuế đã quy định: “Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế.”. Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty thực hiện nộp thuế ấn định theo đúng quy định.

Làm thủ tục hải quan điện tử cho tài sản đi thuê, cho mượn

Ngày 10/02/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1216/TCHQ-CCHĐH trả lời một doanh nghiệp ở Hà Nội về việc xin phép cho hình thức tạm nhập tái xuất tài sản đi thuê, cho thuê được làm thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 chỉ quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định cụ thể các loại hình được áp dụng thủ tục hải quan điện tử, trong đó không bao gồm thủ tục hải quan đối với thiết bị ,máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm. Đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 52 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Nộp dần tiền thuế nợ

Ngày 10/02/2014, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1205/TCHQ-TXNK trả lời một doanh nghiệp ở Bình Dương về nội dung trên. Theo đó, việc nộp dần tiền thuế nợ được quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điều 132 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và liên hệ trực tiếp với đơn vị Hải quan nơi Công ty đang có nợ thuế để được hướng dẫn và xem xét giải quyết.