Nửa đầu năm 2023, thu ngân sách ngành Hải quan giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước

Trần Huyền

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm đã tác động làm thu ngân sách của ngành Hải quan giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 6 năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam  ước đạt 56,01 tỷ USD. Ảnh: internet
Tháng 6 năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 56,01 tỷ USD. Ảnh: internet

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 56,01 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,93 tỷ USD). Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 1,26 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu ước đạt 26,71 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 672 triệu USD).

Mặc dù giá trị xuất nhập khẩu tháng 6 có tăng nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 vẫn giảm. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 316,64 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 56,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 164,45 tỷ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 22,72 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 152,19 tỷ USD, giảm 18,2% (tương ứng giảm 33,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm kéo theo số thu ngân sách từ hoạt động này cũng giảm. Theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 01/6 – 30/6/2023, thu ngân sách của Ngành đạt 29.459 tỷ đồng; lũy kế từ 01/01 - 30/6/2023 đạt 183.744 tỷ đồng, đạt 43,23% dự toán, giảm 19,19% so với cùng kỳ năm trước.