Phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm theo phương thức bán lẻ

Theo dddn.com.vn

(Taichinh) - Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ phát hành tổng khối lượng khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bằng tiền đồng kỳ hạn 20 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong thông báo ngày 30/6/2015, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ phát hành tổng khối lượng khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bằng tiền đồng kỳ hạn 20 năm, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng với hình thức ghi sổ. Thời gian phát hành từ ngày 29/7 đến 31/12/2015.

Trái phiếu được phát hành qua phương thức bán lẻ trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước. Lãi suất trái phiếu do Bộ Tài chính thỏa thuận với tổ chức đăng ký mua trái phiếu tại thời điểm phát hành. Tiền lãi trái phiếu thanh toán định kỳ mỗi năm một lần, còn tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đến hạn.