Phát triển ngành dịch vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo Đình Tăng/dangcongsan.vn

Hội thảo “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, góp phần phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

PGS.TS  Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà  Nẵng trình bày đề dẫn Hội thảo.
PGS.TS  Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà  Nẵng trình bày đề dẫn Hội thảo.

Sáng 5/8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo do Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” phối hợp với Thành uỷ Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức.

Tham gia chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo có sự tham dự của 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; một số địa phương có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao; các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế; cùng đông đảo các cơ quan báo chí.

Theo Ban tổ chức Hội thảo, trên cơ sở triển khai chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Hội thảo “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” lần này sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, góp phần phục vụ xây dựng Đề án trên.

Trong thời gian 01 ngày, Hội thảo sẽ tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ kết quả đóng góp của ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong 35 năm đổi mới, nhất là từ năm 2010 đến nay; đồng thời, nhận diện những xu thế phát triển và vận động chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển các ngành dịch vụ, trong đó bao gồm ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ.

Các báo cáo chính của Hội thảo được trình bày bởi các diễn giả là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế và các tổ chức quốc tế, tập trung vào các chủ đề: Những xu hướng du lịch toàn cầu và ý nghĩa đối với Việt Nam; Ngành công nghiệp văn hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị, đề xuất; Tương lai của sự phát triển dựa vào dịch vụ; Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thực tiễn TP Đà Nẵng và các kiến nghị, đề xuất; Một số đề xuất, kiến nghị phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - thực tiễn của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB) và các đề xuất, kiến nghị chính sách...

Quang cảnh  Hội thảo “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” .
Quang cảnh  Hội thảo “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” .

Sau phiên báo cáo chính, phiên thảo luận bàn tròn do TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án điều phối cùng sự tham gia chia sẻ, đối thoại, phân tích và thảo luận của lãnh đạo ban, bộ, ngành liên quan, chuyên gia các tổ chức quốc tế và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung vào một số nội dung: Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển các ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ; Đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ban Tổ chức Hội thảo thông tin, từ kết quả của Hội thảo, nhất là nội dung ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các ban, bộ, ngành, chuyên gia, các nhà khoa học, tổ chức quốc tế sẽ được Tổ Biên tập Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp thu, tổng hợp đầy đủ phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tới đây./.