Quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không: Nhiều lợi ích

PV. (tổng hợp)

Theo Phòng Quản lý vận hành Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN (Tổng cục Hải quan), việc nghiên cứu và triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển và cảng hàng không của ngành Hải quan sẽ mang lại lợi ích đa chiều cho tất cả các bên liên quan.

Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển và cảng hàng không của ngành Hải quan sẽ mang lại lợi ích đa chiều cho tất cả các bên liên quan. Nguồn: internet
Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển và cảng hàng không của ngành Hải quan sẽ mang lại lợi ích đa chiều cho tất cả các bên liên quan. Nguồn: internet

Theo đó, Đề án quản lý giám sát, hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không khi được triển khai thành công sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước mà bao gồm cả lợi ích cho các doanh nghiệp.

Đối với cơ quan Hải quan, việc triển khai Đề án sẽ góp phần giảm áp lực công việc cho lực lượng giám sát tại các Chi cục. Bên cạnh đó, cơ quan hải quan sẽ có đầy đủ thông tin về tình trạng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào, ra, tồn đọng tại các kho bãi. Cơ quan Hải quan và các bên liên quan có thể quản lý hàng hóa chặt chẽ từ khâu đầu đến khâu cuối trong toàn bộ quá trình.

Nhờ đó, lực lượng Hải quan sẽ nâng cao năng lực quản lý, tập trung nguồn lực để xử lý các lô hàng có độ rủi ro cao nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Mô hình kết nối thông tin.

Mô hình kết nối thông tin. Nguồn: customs.gov.vn

Phòng Quản lý vận hành Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN cũng cho biết, đối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, việc triển khai Đề án sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận thông tin (dưới dạng điện tử) nhanh chóng, chính xác, kịp thời về hàng hóa do các bên cung cấp gồm Hải quan, Hãng vận tải, Hãng giao nhận, Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc xây dựng kế hoạch cũng như triển khai các hoạt động kinh doanh; Giảm khối lượng nhân công và giảm chi phí do giảm thiểu hồ sơ giấy trao đổi với hãng vận tải cũng như cơ quan hải quan; Giảm thời gian hàng hóa lưu giữ trong kho từ đó tăng khả năng cạnh tranh.

Đối với các bên liên quan khác, việc triển khai Đề án góp phần giảm thời gian thông quan từ đó giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bước đầu giúp các bên liên quan hài hòa hóa quy trình quản lý theo hướng tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế.