Quảng Nam: Lập bộ thuế khoán đạt tiến độ đề ra

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Cục Thuế tỉnh Quảng Namđã hoàn thiện việc lập bộ thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

Tất cả các hộ kinh doanh đã được các chi cục thuế kiểm tra, lập danh sách và công khai mức thuế. Ảnh: NM.
Tất cả các hộ kinh doanh đã được các chi cục thuế kiểm tra, lập danh sách và công khai mức thuế. Ảnh: NM.

Ông Lê Mai Khắc Hưng - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cục thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 5670/CT-TTHT chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc công khai thông tin mức thuế khoán năm 2015 và lập bộ thuế khoán mới năm 2016.

Đến nay, các chi cục thuế thuộc các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai công tác công khai thông tin hộ khoán như: gửi danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế và danh sách hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế khoán năm 2015 đến HĐND và Mặt trận tổ quốc huyện, xã, phường, thị trấn, đến từng cá nhân kinh doanh.

Niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của chi cục thuế, tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, tại trụ sở đội thuế và ban quản lý chợ…

Ngày 16/11/2015, cục thuế ban hành công văn số 7515/CT-THDT về hướng dẫn lập bộ thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2016.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, cục thuế đã kiểm tra tối thiểu 20% số chi cục thuế theo quy định về quản lý rủi ro, mỗi quý kiểm tra thực tế tối thiểu 10% số chi cục thuế và kiểm tra thực tế đối với ít nhất 15% số cá nhân kinh doanh, đăng ký thuế. Hiện cục thuế đã thành lập các tổ kiểm tra, giám sát thực hiện việc lập bộ thuế hộ kinh doanh năm 2016.

Lãnh đạo Cục thuế Quảng Nam cũng cho biết, qua kiểm tra công tác lập bộ thuế năm 2016 tại chi cục thuế, cục thuế đã chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh như: Việc nhập và xử lý tờ khai thuế vào chương trình ứng dụng TMS, bổ sung những thông tin còn thiếu trong việc xác định nghĩa vụ thuế… Nhờ đó, tiến độ lập bộ thuế khoán đã nhanh hơn, đạt yêu cầu đề ra./.