Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh có hiệu lực từ ngày 1/7.

 Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất hướng dẫn hành khách xuất nhập cảnh thủ tục hoàn thuế GTGT. Nguồn: baohaiquan.vn
Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất hướng dẫn hành khách xuất nhập cảnh thủ tục hoàn thuế GTGT. Nguồn: baohaiquan.vn

Theo Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành, hàng hoá được hoàn thuế GTGT đáp ứng quy định sau:

Thứ nhất, hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hoặc Danh mục hàng hoá xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định này; hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; hàng hoá không thuộc đối tượng cấm đưa lên tàu bay quy định tại Điều 12 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thứ hai, hàng hóa không thuộc các mặt hàng được hoàn thuế GTGT của người nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thứ ba, hàng hoá mua tại Việt Nam, có hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

Theo quy định: Trị giá hàng hoá ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 1 cửa hàng trong 1 ngày (kể cả cộng gộp nhiều hoá đơn mua hàng trong cùng 1 ngày tại 1 cửa hàng) tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên.

Số tiền thuế GTGT người nước ngoài được hoàn bằng 85% trên tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT do người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu hoàn thuế.

Phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng bằng 15% trên tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT do người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu hoàn thuế.

Đồng tiền hoàn thuế là tiền Việt Nam đồng. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu được chuyển số tiền hoàn thuế từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ tự do chuyển đổi thì ngân hàng thương mại thực hiện bán ngoại tệ cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tỷ giá chuyển đổi là tỷ giá do ngân hàng thương mại niêm yết tại thời điểm chuyển đổi và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh được thực hiện ngay sau khi người nước ngoài hoàn thành thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế tại quầy hoàn thuế của ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế và trước giờ lên tàu bay/tàu biển của chuyến bay/chuyến tàu người nước ngoài xuất cảnh.

Thông tư cũng quy định, cơ quan hải quan, ngân hàng thương mại có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức làm việc trong tất cả các ngày kể cả ngày lễ, chủ nhật và ngoài giờ làm việc hành chính để thực hiện hoàn trả tiền thuế GTGT cho người nước ngoài.