Six Sigma cải thiện quy trình sản xuất để giảm sai sót, sản phẩm lỗi

Hiền Nguyễn

Six Sigma là hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên cải tiến quy trình. Đối với đa số doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa thay vì tập trung vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm thì nay được chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.

Viện Năng suất Việt Nam triển khai thành công nhiều khóa đào tạo chuyên gia Six Sigma đai vàng, đai xanh và đai đen cho hàng trăm học viên.
Viện Năng suất Việt Nam triển khai thành công nhiều khóa đào tạo chuyên gia Six Sigma đai vàng, đai xanh và đai đen cho hàng trăm học viên.

Hệ phương pháp Six Sigma (6 Sigma) dựa trên tiến trình mang tên DMAIC: Define (xác định), Measure (đo lường), Analyze (phân tích), Improve (cải tiến) và Control (kiểm soát). Six Sigma không phải là hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, hay là một hệ thống chứng nhận chất lượng.

Đây cũng là hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3, 4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong quy trình kinh doanh.

Đối với đa số doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa thay vì tập trung vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm nay chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra. Về lợi ích, có thể chỉ ra những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, Six Sigma giúp giảm chi phí sản xuất. Với tỷ lệ khuyết tật giảm đáng kể, doanh nghiệp có thể loại bỏ lãng phí về nguyên vật liệu và việc sử dụng nhân công kém hiệu quả liên quan đến khuyết tật. Điều này sẽ giảm bớt chi phí hàng bán trên từng đơn vị sản phẩm, từ đó gia tăng lợi nhuận.

Thứ hai, Six Sigma giúp giảm chi phí quản lý. Khi tỷ lệ khuyết tật giảm và không còn tái diễn trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian cho các hoạt động mang lại giá trị cao hơn.

Thứ ba, Six Sgima góp phần làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng,. Thông qua việc giảm đáng kể tỷ lệ lỗi từ công cụ Six Sigma, doanh nghiệp sẽ luôn cung cấp đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất họ yêu cầu và làm tăng sự hài lòng nơi họ.

Thứ tư, Six Sgima làm giảm thời gian chu trình. Cụ thể, Six Sigma có ít vấn đề nảy sinh hơn trong quá trình sản xuất, có nghĩa là quy trình luôn được hoàn tất nhanh hơn, vì vậy, chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí nhân công trên từng đơn vị sản phẩm làm ra sẽ thấp hơn.

Thứ năm, Six Sigma giúp doanh nghiệp giao hàng đúng hẹn.

Thứ sáu, Six Sgima giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất dễ dàng hơn.

Thứ bảy, Six Sigma góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong văn hóa công ty.

Thứ tám, Six Sigma cũng vượt trội về yếu tố con người không kém ưu thế của nó về kỹ thuật.

Trong nhiều năm qua, mô hình này đã được áp dụng thành công tại các tập đoàn đa quốc gia như: GE, Xerox, Boeing, Samsung, LG,… giúp các tập đoàn này đứng vững trên thương trường hàng thập niên.

Lợi ích của Six Sigma đem đến cho tổ chức, doanh nghiệp là điều có thể thấy rõ. Do đó, Six Sigma được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm cũng như hoạt động đào tạo về công cụ này đang được nhiều tổ chức tư vấn, đào tạo đẩy mạnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo đội ngũ chuyên gia Six Sigma có thể tiến hành triển khai các dự án cải tiến tại doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp được tiếp cận và triển khai áp dụng Lean Six Sigma còn hạn chế. Số lượng cán bộ có kỹ năng tốt về tính toán, nhất là công cụ kiểm soát quá trình bảng thống kê để thực hiện dự án cải tiến còn ít.

Trong thời gian qua, Viện Năng suất Việt Nam triển khai thành công nhiều khóa đào tạo chuyên gia Six Sigma đai vàng, đai xanh và đai đen cho hàng trăm học viên.

Trong suốt quá trình đào tạo, học viên đã được các chuyên gia giàu kinh nghiệm truyền đạt những kiến thức cơ bản về Six Sigma, các phương pháp và công cụ triển khai Six Sigma để triển khai dự án cải tiến sau này.

Song song với học lý thuyết trên lớp, học viên đã được đi thực tế tại doanh nghiệp để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm giúp ích cho công việc sau này.