VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
5 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 71% dự toán được giao

Bộ phận “một cửa” Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện hỗ trợ người nộp thuế

5 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 71% dự toán được giao

Năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 6.000 tỷ đồng, kết thúc 5 tháng đầu năm, đơn vị thu được 4.251 tỷ đồng, đạt 71% dự toán. Hiện Cục Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế Hà Tĩnh tăng thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Điểm sáng trong cải cách, hiện đại hoá tại Cục Thuế Hà Tĩnh

Đảng ủy Cục Thuế Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, có được kết quả trên là do kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tình hình dịch bệnh trên cả nước và tỉnh nhà tiếp tục được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng, kích thích các doanh nghiệp tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các yếu tố khách quan tác động tích cực đến công tác thu ngân sách thì để có được kết quả trên là do Cục Thuế Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế. Theo đó, tính đến ngày 25/5, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện được 273 cuộc thanh, kiểm tra tại cơ quan thuế và tại trụ sở doanh nghiệp. Tổng số tiền truy thu, xử phạt 40,57 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 05/2022, Cục Thuế Hà Tĩnh thu được 914 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 45,7 tỷ đồng; thu bằng biện pháp đôn đốc, thông báo, lập biên bản cam kết là 867,3 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh công tác quản lý thuế, Cục Thuế đã tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả các khâu quản lý thuế. Theo đó, Cục Thuế Hà Tĩnh đã triển khai thành công hóa đơn điện tử hoàn thành vượt kế hoạch của Tổng cục Thuế giao.

Đến ngày 31/5 có 96,4% doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT theo Thông tư 78, phấn đấu hoàn thành hóa đơn điện tử trong cả tỉnh trước ngày 1/7/2022. Cơ quan thuế tiếp tục thực hiện tốt 2 hệ thống: Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng Etax mobile.

Trong thời gian tới, bên cạnh những yếu tố tích cực thì công tác thu ngân sách được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đáng chú ý, cuộc chiến tranh Nga – Ucraina tiếp tục kéo dài khiến giá dầu và các mặt hàng hóa khác tăng cao. Trong nước, việc tiếp tục thực hiện các giải pháp, giãn giảm, thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách. Một số ngành bắt đầu có xu hướng giảm tốc như: chứng khoán, bất động sản…

Do đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được Bộ tài chính và HĐND tỉnh giao là nhiệm vụ rất nặng nề. Vì vậy, Cục Thuế Hà Tĩnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ thu ngân sách trong các tháng cuối năm. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022. Cùng với đó, Cục tiếp tục phối hợp các sở, ngành để tham mưu về chính sách Thuế trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển SXKD và an sinh xã hội. Chỉ đạo quản lý, khai thác tốt nguồn thu và chống thất thu ngân sách hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; phấn đấu thu hết số nợ kỳ trước chuyển sang, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 đúng chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác thanh, kiểm tra thuế; tăng tỷ lệ và chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế; thực hiện phân tích rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao;

Đồng thời, Cục tiếp tục tăng cưởng triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế; Thực hiện nghiêm Quy chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong Quản lý Thuế, triển khai các chính sách Thuế và trong việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh, xử lý các vướng mắc và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Thực hiện công tác quản lý các khoản thu từ đất, hộ kinh doanh, cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ và thu khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, thường xuyên nắm bắt thông tin, đối thoại với NNT để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NNT; Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đăng ký thuế, giám sát hồ sơ khai thuế; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định công tác hoàn thuế đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng pháp luật thuế. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân kê khai thuế, phí và lệ phí hàng tháng, quý đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM