VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2020 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn: internet

Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2020 giảm mạnh so với tháng 3/2020 kéo theo số thu NSNN 4 tháng đầu năm 2020 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngân sách nhà nước có thể tiếp tục phải tăng chi để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch

Hoàn thiện mục tiêu, trọng tâm kiểm toán chi ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Cơ hội và thách thức

Thu ngân sách giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019

Theo Bộ Tài chính, sự gia tăng của đại dịch Covid-19 trong những ngày cuối tháng 3 và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cần thiết theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng trong gần hết tháng 4 đã làm cho những khó khăn của nền kinh tế phát sinh từ quý I bộc lộ rõ nét hơn, với mức độ cao hơn. Theo đó, hoạt động thu NSNN cũng chịu tác động rất lớn.

Thu cân đối NSNN tháng 4/2020 ước đạt 89 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 4 tháng năm 2020 đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, giảm gần 1/4 so với số thu tháng 3 và chỉ bằng 65% mức cùng kỳ năm 2019; luỹ kế thu 4 tháng năm 2020 đạt 408,76 nghìn tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán, giảm 3,7% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 36,2% dự toán, tăng 13,8%).

Ước tính cả nước có 47/63 địa phương thu nội địa đạt trên 30% dự toán, trong đó 32 địa phương thu đạt trên 34% dự toán; 28/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 35/63 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục phân tích, dự báo thu NSNN, NSTW năm 2020 theo định kỳ; triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 của cả nước cũng như từng địa phương.

Thu từ dầu thô tháng 4/2020 ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm gần 2,9 nghìn tỷ đồng (giảm 53,3%) so với tháng 3. Lũy kế 4 tháng năm 2020 thu ước đạt 18,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4/2020 ước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 5,8 nghìn tỷ đồng (giảm 20,8%) so tháng 3/2020 do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn giảm, như: xăng dầu các loại giảm 40,5%, ô tô nguyên chiếc giảm 36,6%, sắt thép giảm 6,4%... tác động làm giảm thu ngân sách của khu vực này.

Lũy kế thu 4 tháng năm 2020, thu từ xuất nhập khẩu ước đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 101 nghìn tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 37 nghìn tỷ đồng, bằng 28,5% dự toán.

Phân tích, nắm rõ tình hình thu ngân sách

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN cũng như hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo các Cục Thuế địa phương khẩn trương tổ chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế kê khai, lập, gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử (qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng dịch vụ công quốc gia), qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Trụ sở cơ quan Thuế; xử lý việc gia hạn cho người nộp thuế đúng chế độ quy định, đảm bảo kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ NSNN. 

Cơ quan Hải quan cũng đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục phân tích, dự báo thu NSNN, NSTW năm 2020 theo định kỳ; triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; phân tích, nắm rõ tình hình thu NSNN, nợ thuế, nguyên nhân tăng, giảm tại các địa phương để có các giải pháp kịp thời.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM