VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính ngành Tài chính

​Tổng cục Hải quan đứng đầu trong bảng công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính ngành Tài chính

​Tổng cục Hải quan đứng đầu trong bảng công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 1703/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 108,66% dự toán giao năm 2019

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Tổng cục Hải quan thông tin về việc kiểm tra, xác minh đối với Asanzo

Trong chấm điểm cải cách hành chính các đơn vị khối Tổng cục với thang điểm 100, Tổng cục Hải quan xếp thứ nhất với 96,5 điểm, Kho bạc Nhà nước xếp thứ 2 với 96 điểm, Tổng cục Thuế xếp thứ 3 với 95,5 điểm, tiếp theo là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với 9 5điểm và Tổng cục Dự trữ Nhà nước với 94 điểm.

Nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt kế hoạch cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài chính.

Theo đó, ngành Hải quan đã tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công và hiện đại hóa Ngành theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Trong đó, việc cơ quan Hải quan công khai bộ thủ tục hành chính hải quan giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thủ tục hành chính. Các đề xuất bãi bỏ thủ tục không cần thiết; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực hải quan dự kiến tiết kiệm cho cộng đồng doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Ngành Hải quan đề ra mục tiêu triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng lên 80%; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. 

Kết quả công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, các đơn vị khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính đều đạt trên 90% điểm và không có sự chênh lệch nhiều cho thấy kết quả cải cách hành chính của các đơn vị là khá toàn diện. Kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm của các đơn vị trong việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Những nỗ lực cải cách hành chính của các đơn vị trong Ngành đã góp phần đưa Bộ Tài chính tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng thứ 2/19 bộ, cơ quan ngang bộ trong 4 năm liền (2014, 2015, 2017 và 2018) về chỉ số cải cách hành chính. Đây là cơ sở quan trọng giúp Bộ Tài chính nói chung và các đơn vị thuộc Bộ nói riêng đổi mới và từng bước hoàn thiện chính sách, thể chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM