Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu

(Theo VP Bộ Tài chính)

(Taichinh) - Ngày 20/5/2015, Bộ Tài chính vửa sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, kể từ ngày 21/5/2015, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh như sau:

- Mặt hàng xăng RON92/95, xăng sinh học (E5,E10): giữ nguyên mức 20%;

- Mặt hàng dầu hỏa giảm từ 20% xuống 13%;

- Mặt hàng dầu madut: giảm từ 13% xuống 10%;

- Mặt hàng dầu diezel, dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 12% xuống 10%;

- Mặt hàng nhiên liệu bay, xăng máy bay: giữ nguyên mức 10%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2015 và thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nội dung chi tiết và biểu thuế suất xem tại đây