VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học mới đúng quy định

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tđẩy mạnh triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 đúng quy định.

BHXH các tỉnh, thành phố:

Triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học mới đúng quy định

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2873/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 đảm bảo đúng quy định.

Đổi mới công tác giám định bảo hiểm y tế

Thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội: Cần giải pháp đồng bộ

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ra sao?

Nghị quyết số 28-NQ/TW: Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đảm bảo các yếu tố xã hội

Bước tiến vượt bậc trong cải cách hành chính bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Công văn số 2873/BHXH-BT nêu rõ, trong những năm qua, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan, nhất là Sở Giáo dục – Đào tạo trong việc triển khai BHYT học sinh, sinh viên. Số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng đáng kể, từ khoảng 85% năm 2013 - 2014 lên khoảng 93,5% năm 2017 -2018. Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH được triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia chưa đồng đều, tại một số tỉnh, thành phố số tham gia chưa cao (mới đạt khoảng 70 - 80%), việc cấp, đổi thẻ BHYT còn để xảy ra sai thông tin. Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Một là, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên với các cơ sở giáo dục – đào tạo. Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi; Ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT để vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trong đó chú trọng vào các nội dung về quyền lợi hưởng khi tham gia BHYT. Đồng thời, thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ. 

Ba là, phối hợp với Sở Giáo dục – Đào đạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT đến các trường học; Ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định. 

Bốn là, thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 05 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Cụ thể, đối với trường hợp học sinh, sinh viên đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017) gửi cho các trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng.

Đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018); Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Năm là, kịp thời xét duyệt và trích chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/8/2018, BHXH TP. Hà Nội cũng đã có Công văn số 2391/BHXH-QLT chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc tăng cường công tác thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2018-2019.

Theo đó, BHXH TP. Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 3/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM