Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ra sao?

PV.

Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 1416/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn Thành phố.

Học sinh, sinh viên đóng 70% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.
Học sinh, sinh viên đóng 70% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.
Cụ thể, tại Thông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17/7/2018 của Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh gửi các trường học trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh...thì mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là: 750.600 đồng.

Trong đó, học sinh, sinh viên đóng 70% (tương đương 525.420 đồng) và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (tương đương 225.180 đồng).

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỷ lệ đóng như trên.

Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, học sinh, sinh viên có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính.

Riêng học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học.