Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

PV (lược ghi).

Ngày 24/5, Bộ Tài chính tổ chức trực tuyến “Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V” nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tài chính giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V. Ảnh: Đức Minh.

Công nghệ thông tin - Công cụ hữu hiệu để thực hiện 3 đột phá chiến lược

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: Hội nghị là một sự kiện quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để hiện đại hóa ngành Tài chính, khẳng định ngành Tài chính sẽ tập trung phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4.

Trong giai đoạn vừa qua, ngành Tài chính đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đạt được những thành tựu đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tin học và thống kê ngành Tài chính.  

Đến nay, CNTT đã được ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ tài chính, trở thành mạch máu không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: quản lý điều hành ngân sách nhà nước; quản lý thu-chi ngân sách nhà nước; thanh toán điện tử và quản lý trái phiếu chính phủ; quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai thuế điện tử, hải quan điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; quản lý nợ công; quản lý giá, quản lý tài sản công; quản lý, giám sát thị trường tài chính; quản lý dự trữ nhà nước....; cùng các nhiệm vụ quản lý nội ngành.

“Phát triển CNTT được Đảng và Nhà nước xác định là công cụ hữu hiệu để thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển đất nước, là chìa khóa mở ra cánh cửa để dân tộc ta bước vào giai đoạn mới”, nhấn mạnh điều này, Bộ Trưởng cho biết: Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, theo đó đã chỉ rõ mục tiêu phải đạt được trong thời gian tới.

Cụ thể là: CNTT phải được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam và nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia trong chiến tranh mạng. Đến năm 2030, đưa năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt trình độ tiên tiến thế giới; Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT.

Thực hiện mục tiêu nêu trên, Chính phủ đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các ngành, các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, theo đó đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 1819/QĐ-TTg. Theo đó việc triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016 - 2020 tập trung vào các mục tiêu:

Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Ứng dụng CNTT để giảm thời gian, số lần trong một năm người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.

Ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Gần đây nhất, ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, theo đó từ nay đến năm 2020 phải tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để tận dụng tối đa lợi thế.

Cũng tại Chỉ thị 16/CT-TTg, giải pháp đầu tiên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT - truyền thông; Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.

Nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống tin học thống kê tài chính giai đoạn tới

Biểu dương đội ngũ cán bộ tin học và thống kê ngành tài chính, các cán bộ nghiệp vụ của Ngành thời gian qua đã nỗ lực vượt qua các khó khăn để hoàn thành tốt một chặng đường của sự nghiệp tin học hoá ngành Tài chính. Tuy nhiên, chặng đường tiếp theo chắc chắn sẽ còn khó khăn và thách thức đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tính chuyên nghiệp cao hơn của toàn hệ thống tin học thống kê tài chính.

Để đảm bảo triển khai thành công ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính theo định hướng của Đảng và Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị: Hệ thống tin học thống kê tài chính cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai vừa qua và cùng nhau bàn về các giải pháp cụ thể trong việc phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

Một là, xây dựng các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường chia sẻ thông tin đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin tài chính cho người dân và toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hai là, xây dựng các hệ thống ứng dụng cốt lõi và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo công nghệ hiện đại phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của các cấp trong ngành Tài chính.  

Ba là, xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ ngành Tài chính, ưu tiên các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng suất hiệu quả công việc.

Bốn là, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành theo các công nghệ hiện đại phù hợp với yêu cầu triển khai trong từng giai đoạn.

Năm là, đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động của các hệ thống thông tin ngành Tài chính trên các phương diện: Thể chế, phương án kỹ thuật và quản lý vận hành.

Sáu là, đảm bảo điều kiện, năng lực (về hạ tầng kỹ thuật công nghệ, về nhân sự triển khai) đồng bộ, thống nhất tại các cơ quan trung ương và các cơ quan tài chính địa phương đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiệp vụ tài chính.

Bảy là, đổi mới công tác quản lý đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực CNTT ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa ngành.

Tất cả các đơn vị trong ngành Tài chính cần coi việc hiện đại hoá hệ thống thông tin tài chính là cốt lõi của sự nghiệp hiện đại hoá ngành Tài chính và phối hợp tốt với hệ thống tin học và thống kê tài chính để thực hiện thành công các nhiệm vụ trên.

“Với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, sự quyết tâm cao của các cán bộ tin học thống kê toàn ngành, sự nghiệp hiện đại hóa của Ngành xây dựng Bộ Tài chính điện tử sẽ đi đến đích thắng lợi”, Bộ Trưởng tin tưởng.