Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa

PV.

(Tài chính) Trước thông tin tình hình tăng giá sữa và các sản phẩm dinh dưỡng của các công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa, Bộ Tài chính đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý mặt hàng này đúng quy định của Luật Giá, thực hiện việc kiềm chế lạm phát và chủ động trong công tác điều hành giá năm 2014 theo Nghị Quyết số 01/NQ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bộ Tài chính cho biết, hiện nay có 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam và Công ty TNHH Nestle Việt Nam) đã kê khai và điều chỉnh giá bán trên thị trường và 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam) đã kê khai và dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em 06 tuổi từ ngày 25/02/2014.

Nhằm bình ổn thị trường giá, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 16665/BTC-QLG ngày 02/12/2013 về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4 doanh nghiệp trên, cũng như các tổ chức và cá nhân đã điều chỉnh giá bán sữa nhưng chưa thực hiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tên doanh nghiệp, sản phẩm và mức điều chỉnh giá bán để tổng hợp sau khi tiếp nhận, xem xét biểu mẫu kê khai giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương và rà soát các chi phí hợp lý, hợp lệ và phù hợp với mức điều chỉnh giá của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường ở các địa  phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ bị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.