Tăng khả năng dự báo số thu thuế xuất nhập khẩu sát thực tế

Theo TTXVN

Ngành hải quan đang tăng cường phối hợp giữa đơn vị trong ngành và doanh nghiệp, dự án đầu tư lớn để nắm thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để làm cơ sở đánh giá khả năng thu của địa phương và căn cứ dự báo số thu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 sát thực tế, ngành hải quan chủ động tìm kiếm thông tin về chế độ, chính sách có tác động đến số thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành hải quan sẽ theo dõi sát tình hình thu nộp ngân sách nhà nước; kịp thời gỡ vướng mắc về chính sách thuế. Cơ quan này cũng tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật chống thất thoát thuế, tăng quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu qua công tác xác định trị giá, mã số.

Ngành hải quan phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề án, dự án hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bên cạnh đó, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thiết bị giám sát trực tuyến tại Tổng cục Hải quan và hướng dẫn hoạt động giám sát tại các Cục Hải quan Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, hoàn thiện nâng cấp hệ thống thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan (CI02) đảm bảo yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác phục vụ lực lượng chống buôn lậu.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/7/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 177 tỷ USD, tăng 2,8% (tương ứng tăng hơn 4,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 15 ngày đầu tháng 7/2016, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,22 tỷ USD. Tính đến hết ngày 15/7/2016, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 113,64 tỷ USD, tăng 4,3%, tương ứng tăng hơn 4,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 7/2016 đạt 630 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/7/2016 hơn 10,87 tỷ USD.