Tăng năng suất lao động nhờ áp dụng sáng kiến

Tĩnh Đồng

Tăng cường áp dụng các sáng kiến nhằm cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến tới tăng năng suất lao động, nâng chất lượng sản phẩm là giải pháp được nhiều doanh nghiệp áp dụng thời gian qua.

Tại Công ty TNHH CU Tech Việt Nam, nhân viên luôn nêu cao tinh thần nỗ lực hết mình trong công việc, tận dụng thời gian tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ để tiếp cận làm chủ các thiết bị, máy móc hiện đại, cùng với tập thể người lao động áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm tạo ra năng suất và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Vừa qua, 2 sáng kiến về “Giảm nhân lực vận hành thiết bị mouter và máy điểm keo” và sáng kiến “Thay đổi chu kỳ lau tự động và lau tay của máy in” được triển khai đã giúp giảm lãng phí, làm lợi cho Công ty hơn 130 triệu đồng/tháng.

Trung bình mỗi năm, đoàn viên, công nhân lao động của Công ty TNHH CU Tech Việt Nam đã đóng góp hàng chục ý tưởng, sáng kiến để góp phần cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Những ý tưởng, sáng kiến này nhanh chóng được ban lãnh đạo, công đoàn Công ty ghi nhận và cho triển khai trong thực tế. Các sáng kiến đã góp phần tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đáp ứng yêu cầu sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững mà doanh nghiệp hướng tới.

Có thể khẳng định, những sáng kiến đóng góp của công nhân lao động đã góp phần giảm chi phí trong quá trình sản xuất. Do vậy, Công ty đã tiến hành đánh giá hiệu quả và có những phần thưởng kịp thời, xứng đáng để ghi nhận và động viên người lao động.

Tương tự, Công ty TNHH L&M Vina cũng thường xuyên khuyến khích, phát động phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đến các đoàn viên, công nhân lao động và ghi nhận, khen thưởng kịp thời để thu hút đoàn viên, công nhân lao động tham gia.

Đến nay, nhiều ý tưởng, sáng kiến của công nhân lao động được đề xuất và áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Trên thực tế, nhiều sáng kiến khi áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Công đoàn cùng với Ban Lãnh đạo công ty đã tiến hành trao thưởng cho những sáng kiến xuất sắc, với mức khen thưởng từ 2 - 5 triệu đồng/sáng kiến.

Thời gian qua, các cấp công đoàn tại nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”... được đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tích cực hưởng ứng.

Ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, các phong trào tập trung hướng vào việc phát huy tiềm năng, tính sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển.