Tập huấn công tác xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

PV.

Chiều ngày 18/8/2020, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến với 63 cục thuế tỉnh, thành phố về xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Toàn cảnh Hội nghị tâp huấn tại Tổng cục Thuế.
Toàn cảnh Hội nghị tâp huấn tại Tổng cục Thuế.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng, hàng năm bên cạnh việc có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập mới, khởi nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, thì cũng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, mất khả năng thanh toán, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, rời bỏ thị trường, nhưng chưa được xử lý nợ tiền thuế do không có quy định cụ thể để xử lý.

Tiền nợ thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chết, mất tích, giải thể, phá sản, chấm dứt sản xuất kinh doanh, không còn đối tượng để thu, tồn tại kéo dài qua nhiều năm; tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp tính 0,03%/ngày tăng lên, tính đến cuối năm 2019 đã chiếm 50,7% tổng số tiền nợ thuế của toàn ngành thuế quản lý.

Để giải quyết tình trạng trên, Chính phủ đã trình Quốc hội khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở pháp lý trong việc xử lý nợ đọng thuế cho người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Nhằm đảm bảo xử lý nợ chặt chẽ, đúng đối tượng, đáp ứng các điều kiện, Quốc hội đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cục thuế, Tổng cục Thuế đã đưa ra bản dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 lần thứ 4 và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan và tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Đến ngày 15/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Hội nghị đã được nghe những nội dung chính của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC về đối tượng xử lý nợ thuế, các biện pháp xử lý nợ, thủ tục, hồ sơ xử lý nợ... Đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các cục thuế để hoàn thiện văn bản hướng dẫn về việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ông Đoàn Xuân Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cho biết, tất cả các ý kiến góp ý của đại diện các cục thuế được ghi nhận, qua đó Tổng cục Thuế sẽ hoàn thiện văn bản hướng dẫn chi tiết. Khi có hướng dẫn cụ thể, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo các cục thuế tiến hành tập huấn để triển khai thực hiện, đảm bảo xử lý dứt điểm các khoản nợ không thể thu hồi đã kéo dài nhiều năm nay, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.