Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế:

Thêm động lực thực hiện nhiệm vụ mới


Bằng ý chí và quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên các "mặt trận". Những kết quả ấn tượng là động lực để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao bằng khen cho Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Điều hành hóa đơn điện tử.
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao bằng khen cho Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Điều hành hóa đơn điện tử.

Thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo các đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan cùng Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã phối hợp tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: Quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN); chủ động đánh giá, dự báo tình hình thu NSNN của từng địa phương và thu ngân sách trung ương để có phương án điều hành gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Toàn ngành Thuế cũng đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế...

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự nỗ lực của cơ quan thuế các cấp, ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ước tính đến ngày 31/12, tổng thu NSNN năm 2021 do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.294.000 tỷ đồng, bằng 115,9% dự toán.

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước đạt 104.042 tỷ đồng, trong đó, nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2021 là 91.742 tỷ đồng.

Trong năm 2021, toàn ngành Thuế thu hồi được 25.100 tỷ đồng, đạt 83,4% chỉ tiêu thu nợ giao, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.705 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.395 tỷ đồng... Bên cạnh đó, tổng số thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm trong năm 2021 ước đạt khoảng 31,6 ngàn tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuếgiá trị gia tăng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, góp phần tháo gỡkhó khăn về tài chính, giúp doanh nghiệp có dòng tiền để hồi phục sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan; thực hiện việc tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho hơn các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.

Đặc biệt, nhằm chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thuế đã huy động, đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng cho Quỹvắc xin phòng COVID-19 và cho công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác Đảng

Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng. Thể hiện rõ nhất qua việc chủ động lãnh đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Theo đó, đã có hơn 500 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do Ban Bí thư tổ chức tại điểm cầu cơ quan Tổng cục Thuế và học trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW” và Hội nghị “Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021” do Ban Bí thư tổ chức.

Cùng với việc học tập, quán triệt, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Tài chính trong việc tiếp tục triển khai Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “”tự chuyển hóa”...

Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 2/4/2021 về triển khai năm tăng cường công tác quản lý đảng viên. Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã đưa công tác quản lý đảng viên của cấp ủy các cấp đi vào nề nếp, đúng nguyên tắc, chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó, Đảng ủy luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, vững vàng về tư tưởng chính trị, có tác phong và lề lối làm việc khoa học; có tầm nhìn và tư duy đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát luôn đi đôi với thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác tư tưởng, thực hiện dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Đất nước đang bước vào năm mới 2022 với thế và lực mới. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đang ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ít nhất 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng...

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành Thuế thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Văn Thạch - Võ Quyên/Thông tin Công tác Đảng số 1/2022