Thí điểm hoàn thuế điện tử: Ưu tiên các doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tại buổi họp báo chuyên đề giới thiệu một số dịch vụ điện tử của Tổng cục Thuế tổ chức sáng 25/11, bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, sẽ thực hiện hoàn thuế điện tử đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, DN đầu tư.

Thực hiện hoàn thuế điện tử thì sẽ rất lợi cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.
Thực hiện hoàn thuế điện tử thì sẽ rất lợi cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Lùi thời gian thí điểm hoàn thuế điện tử

Nói về lý do chậm thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử so với kế hoạch, ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, việc chi tiền hoàn thuế cần chặt chẽ, đó là nguyên tắc tài chính. Do đó, để thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử chúng tôi phải rất thận trọng.

Cũng liên quan đến vấn đề thí điểm hoàn thuế điện tử, bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, việc triển khai thí điểm này nằm trong chuỗi cải cách của ngành Thuế đối với các thủ tục hành chính thuế, đồng thời là một trong những nhiệm vụ mà ngành Thuế được Chính phủ và Bộ Tài chính giao trong Nghị quyết 19 năm 2016 và Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Theo đó, đến năm 2017 ngành Thuế sẽ đạt 90% hồ sơ của người hoàn thuế  được thực hiện qua hoàn thuế điện tử. “Hiện nay ngành Thuế đang quản lý hơn 560.000 doanh nghiệp, mỗi năm cơ quan thuế giải quyết hơn 20.000 hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế. Nếu thực hiện hoàn thuế điện tử thì sẽ rất lợi cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế”, bà Hải cho biết.

Cũng theo bà Hải, các hồ sơ hoàn thuế điện tử chủ yếu sẽ được thực hiện ưu tiên hoàn thuế đối với các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, hoàn cho các DN đầu tư, hoàn cho các dự án sử dụng vốn ODA…

Quy trình của hoàn thuế điện tử

Theo quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đã được Tổng cục Thuế xây dựng và trình Bộ Tài chính, người nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Sau khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế sẽ nhận được thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử và thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tiếp đến, người nộp thuế sẽ nhận được kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (bao gồm thông báo, quyết định trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế) qua cổng thông tin điện tử.

Trong trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế chưa đảm bảo theo đúng quy định, người nộp thuế phải giải trình bổ sung bằng văn bản, hồ sơ qua cổng thông tin điện tử. Trường hợp người nộp thuế đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, nhưng sau đó vì lý do nào đó muốn hủy hồ sơ, thì cũng tiến hành gửi văn bản đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế qua cổng thông tin điện tử.

Như vậy, các bước thực hiện hoàn thuế điện tử, từ khâu gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế đều được thực hiện qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; văn bản giải trình, tài liệu bổ sung; văn bản hủy đề nghị hoàn thuế (nếu cần) đều được thực hiện bằng phương pháp điện tử.