Ngành Tài chính:

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016

T. Trang

Đó là nội dung khẩu hiệu thi đua năm 2016 được Bộ Tài chính phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 được Bộ Tài chính tổ chức ngày 14/1/2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2015 thành công trên nhiều mặt

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục được cải thiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai các giải pháp; thống nhất trong ý chí và hành động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính năm 2015 với việc hoàn thành xây dựng 58 đề án. Trong đó, có 3 Luật và 2 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; 2 Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10. Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 Nghị định và 17 Quyết định; trình các cấp có thẩm quyền 15 đề án khác. Trong phạm vi thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành 198 Thông tư và Thông tư liên tịch; 2.846 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Bộ Tài chính đã điều hành quyết liệt thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với khả năng thu. Nhờ đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 đạt 989,69 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% (78,59 nghìn tỷ đồng) so dự toán, tăng thêm 62,18 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2014. Trong đó, hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.

Bên cạnh đó, công tác huy động vốn, quản lý nợ công cũng được thực hiện chủ động, tích cực và linh hoạt. Bộ Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ được giao, đảm bảo nguồn cho các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước và đầu tư các dự án nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Theo đó, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 256.223 tỷ đồng, bằng 102,5% kế hoạch giao (250.000 tỷ đồng), bằng 103,3% khối lượng vốn huy động năm 2014 (248.024 tỷ đồng). Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư.

Trong thời gian qua, ngành Tài chính đã tăng cường quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước... góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính quốc tế. Đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính...

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, ngành Tài chính đã chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn Ngành, có những đổi mới thiết thực phù hợp với các quy định của Luật Thi đua khen thưởng và đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua. Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh công tác Đảng, đoàn thể, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng cũng được tăng cường.

Đặc biệt, năm 2015, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành tài chính Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận và vinh danh các thế hệ cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính qua các thời kỳ đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2016

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những thành công mà ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2015 vừa qua là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trên mọi phương diện. Phát huy tinh thần đó, bước sang năm 2016, ngành Tài chính sẽ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2016”.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Quốc hội; Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; Quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước; Quản lý nợ công chặt chẽ, đảm bảo khả năng trả nợ; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường công tác quản lý tài chính trong nội bộ ngành, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan tài chính các cấp. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật khi thi hành công vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tài chính với 9 đồng chí nhằm kiện toàn cơ quan Thanh tra Nhân dân giai đoạn 2016-2017.

Đồng thời, tăng cường công tác Đảng, đoàn thể, đẩy mạnh công tác thi đua trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò nòng cốt, gương mẫu của Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên thanh niên; quan tâm, chăm lo giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể; Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 6 tập thể và công bố Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 cá nhân thuộc cơ quan Bộ Tài chính.