Thời gian làm thủ tục mua hóa đơn GTGT rút ngắn còn 2 ngày

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ, thủ tục đề nghị tự in, đặt in, mua hóa đơn đã rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.

Việc giải quyết thủ tục mua, tự in hóa đơn của doanh nghiệp giảm chỉ còn 2 ngày làm việc. Ảnh: NM.
Việc giải quyết thủ tục mua, tự in hóa đơn của doanh nghiệp giảm chỉ còn 2 ngày làm việc. Ảnh: NM.

Theo Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ, yêu cầu ngành Thuế phải rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục tự in, đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không để kéo dài đến 5 ngày như hướng dẫn của Thông tư 39/2014/TT-BTC (hướng dẫn chi tiết Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ).

Thực hiện chỉ đạo này của Chính phủ, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế phải chỉ đạo các tỉnh, thành phố giải quyết nhanh việc mua hóa đơn của tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Việc giải quyết này phải thực hiện ngay trong ngày làm việc; các bộ phận, đơn vị trong cơ quan Thuế phải nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính về hóa đơn, không để doanh nghiệp, người dân mất nhiều thời gian về việc này.

Ông Lê Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ (Tổng cục Thuế) cho biết, để cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp trong việc làm thủ tục mua, tự in hóa theo tinh thần Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ 12/6/2017) sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó, sau 2 ngày làm việc, cơ quan thuế phải có ý kiến trả lời doanh nghiệp về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

Trường hợp cơ quan Thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản, thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan Thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.

Cũng theo hướng dẫn của Thông tư 37, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn sau 2 ngày khi gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định.

Như vậy, theo quy định mới này, thời gian mua hóa đơn, tự in, đặt in hóa đơn đã giảm đáng kể, điều này sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh được những phiền hà, mất thời gian không cần thiết về thủ tục mua, in hóa đơn GTGT.