Công bố 12.305 doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Qua số liệu tổng hợp tình hình công bố công khai doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế trên trang điện tử của Tổng cục Thuế, từ năm 2014 đến nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 803 quyết định, công bố 12.305 doanh nghiệp.

Các cơ quan thuế khẩn trương thống kê số lượng doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế. Ảnh: Đức Minh
Các cơ quan thuế khẩn trương thống kê số lượng doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế. Ảnh: Đức Minh

Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố đánh giá về tình hình rà soát, kiểm tra doanh nghiệp (DN) rủi ro cao về thuế.

Trong đó, Tổng cục Thuế đã thông tin kết quả về việc công khai danh sách doanh nghiệp thuộc diện rủi cao về thuế trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Qua tổng hợp, con số quyết định ban hành từ năm 2014 đến nay là 803, với tổng số 12.305 DN (trong đó 6 tháng cuối năm 2014 là 160 quyết định, với 4.790 DN; năm 2015 là 335 quyết định, với 5.485 DN; năm 2016 là 308 quyết định, với 2.650 DN).

Trong công văn cũng có nội dung, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư 204/2015/TT-BTC về sớm hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí và chỉ số phân tích đánh giá rủi ro người nộp thuế trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn đảm bảo căn cứ pháp lý (luật, nghị định) và đảm bảo thực tế, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế sơ kết, báo cáo tình hình thực hiện nhận diện, rà soát, kiểm tra thực tế và lập danh sách DN có dấu hiệu rủi ro, theo quy định (tại khoản 2, điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Trong đó, đánh giá tình hình thực hiện nhận diện DN có dấu hiệu rủi ro; đề xuất, bổ sung các dấu hiệu DN có khả năng rủi ro cao trong in, phát hành và sử dụng hóa đơn đang được áp dụng trong công tác quản lý thuế tại địa phương.

Các cơ quan thuế địa phương rà soát, bổ sung các quyết định của cục thuế ban hành về “danh sách các DN thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyển sang mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” trong 6 tháng cuối năm 2014, năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016. Đồng thời, các cục thuế thống kê số lượng DN có dấu hiệu rủi ro đưa vào rà soát và số lượng DN phải ban hành quyết định DN thuộc diện rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế địa phương đánh giá tình hình chấp hành pháp luật thuế, tình hình sử dụng hóa đơn của những DN thuộc diện rủi ro cao về thuế đã chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

Đề cập tới ý nghĩa việc ban hành bộ tiêu chí, chỉ số phục vụ quản lý rủi ro, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, xuất phát từ thực tế trong thời gian gần đây, tình hình in, phát hành sử dụng hóa đơn của NNT trở nên phức tạp, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh. Tuy nhiên tại một số địa phương vẫn thấy có sai phạm, gian lận về hóa đơn.

Hơn nữa, mặc dù công tác quản lý đã được cơ quan thuế tăng cường trong từng thời kỳ, các văn bản pháp luật đã được hoàn thiện cho phù hợp với thực tế, song công tác quản lý hóa đơn vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, ẩn chứa nhiều rủi rỏ cho công tác quản lý thuế của cơ quan thuế và cán bộ thuế.

Được biết, cùng với việc xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí, chỉ số, Tổng cục Thuế cũng sẽ tổ chức xây dựng ứng dụng, quy trình quản lý làm công cụ thực hiện rà soát tự động để định kỳ rà soát DN theo các tiêu chí rủi ro đã quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro xác định các DN có dấu hiệu rủi ro. Trên cơ sở đó, thực hiện rà soát và kiểm tra thực tế lập danh sách DN thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế để chuyển sang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế, hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và các biện pháp khác.