Cao Bằng:

Thu ngân sách vẫn chưa hết khó

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Nhận định này hiển hiện ngay ở kết quả tổng thu nội địa toàn tỉnh Cao Bằng 3 tháng đầu năm mới đạt 192,4 tỷ đồng, bằng 21,4 % so với dự toán cả năm và thấp hơn tiến độ thu bình quân 24,8% dự toán của cả nước.

Cục Thuế Cao Bằng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tập trung rà soát, đôn đốc thu triệt để thuế môn bài nợ đọng. Nguồn: internet
Cục Thuế Cao Bằng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tập trung rà soát, đôn đốc thu triệt để thuế môn bài nợ đọng. Nguồn: internet
Quý I năm 2014, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước đã có sự phục hồi nhẹ với mức ước đạt 4,96%, cao hơn so với cùng kỳ 2 năm liền kề trước đó thì trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn còn gặp khó khăn, một số cơ sở duy trì được sản xuất nhưng mức tiêu thụ sản phẩm chậm, thậm chí do quy mô nhỏ, tiềm lực hạn hẹp, sau thời gian rơi vào suy giảm, nhiều đơn vị kinh doanh chưa hoạt động trở lại bình thường…, nên tất yếu ảnh hưởng đến số thu nộp cho ngân sách.

Bên cạnh đó, việc kết hợp giảm chính sách động viên khi thực hiện một số chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung, cùng với việc miễn giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho SXKD cũng tác động làm giảm nguồn thu ngân sách năm 2014.
 
Thấy trước thách thức phải đối mặt, ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ, Cục Thuế Cao Bằng đã quán triệt trong toàn ngành tinh thần nỗ lực phấn đấu quyết liệt để thu hẹp dần khoảng cách tới mục tiêu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả năm. Theo đó, Cục Thuế Cao Bằng đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn ngành trên cơ sở mức giao dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2014 cho các Chi cục Thuế và từng phòng quản lý.

Để thiết lập môi trường thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, Cục Thuế Tỉnh đã tham mưu với HĐND, UBND Tỉnh duy trì, kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng của Tỉnh và tại các huyện, thành phố; đồng thời kiến nghị chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng trên từng địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong việc lập kế hoạch, dự kiến các nguồn thu từ lĩnh vực đất đai, hoạt động khoáng sản, các nguồn có tiềm năng tăng thu; cũng như xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới trên địa bàn Tỉnh…, nhằm đôn đốc thu các loại thuế, phí phát sinh và thu hồi nợ đọng.
 
Cơ quan thuế các cấp cũng chủ động tăng cường tần suất tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ chế, chính sách thuế mới; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế và trả kết quả đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ với NSNN.

Trong 3 tháng đầu năm, dù số ngày nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch kéo dài đến cả nửa tháng, nhưng trên tinh thần hết lòng phục vụ, cơ quan thuế các cấp ở Cao Bằng đã hỗ trợ, trả lời vướng mắc cho gần 300 lượt người nộp thuế; tổ chức 3 hội nghị tập huấn chính sách thuế mới với trên 736 tổ chức, cá nhân SXKD trên địa bàn tham dự.

Bằng nhiều biện pháp tăng cường chất lượng công tác quản lý kê khai kê khai kế toán thuế và hoạt động của bộ phận “một cửa”, Cục Thuế Tỉnh đã cấp mới 220 mã số thuế cho các DN, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh; xử lý trên 96 trường hợp vi phạm kê khai thuế với số tiền trên 79 triệu đồng; đồng thời thực hiện hoàn thuế cho 6 lượt DN với số thuế đã hoàn là 14,9 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho DN quay vòng vốn nhanh, mở rộng đầu tư, tái sản xuất.
 
Không ngoài mục tiêu thiết lập môi trường công bằng về nghĩa vụ thuế cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trong quý đầu năm, Cục Thuế đã yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Kết quả trong 3 tháng, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra 4 DN, kiểm tra tại trụ sở 5 DN, số thuế truy thu sau thanh tra 242 triệu đồng, truy hoàn sau kiểm tra 4,6 triệu đồng, phạt vi phạm về thuế 25 triệu đồng. 
 
Thế nhưng, nỗ lực ấy cũng chỉ đủ để đưa số thu do ngành Thuế quản lý 3 tháng đầu năm đạt 190 tỷ đồng (tính cân đối NSNN đạt 140,5 tỷ đồng), bằng 21,9% so với dự toán Bộ Tài chính giao, 20,9% dự toán UBND tỉnh giao, dù tăng 28,6 so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số 14 khoản thu, sắc thuế thuộc chức năng thu của ngành Thuế, dù có 13 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ có 6 khoản đạt tiến độ thu so với dự toán. Cũng như thế, trong số 14 đơn vị thu của ngành Thuế, có 6 đơn vị thu đạt và vượt tiến độ 25% dự toán năm và chỉ có 3 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán quý I ở cả hai chỉ tiêu tổng thu do ngành Thuế quản lý và tổng thu tính cân đối NSNN. 
 
Nhận định tiến độ thu ngân sách của Cao Bằng đạt thấp so với mặt bằng tiến độ thu cả nước, bên cạnh các yếu tố khách quan còn có nguyên nhân chủ quan do một số đơn vị chưa triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế môn bài, thu thuế phát sinh, thu hồi nợ đọng…

Bước sang quý II, Cục Thuế Cao Bằng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tập trung rà soát, đôn đốc thu triệt để thuế môn bài nợ đọng của các DN, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh vào NSNN để hoàn thành xong trước ngày 30/6. Các phòng quản lý, chi cục thuế tăng cường quản lý hộ kinh doanh, quản lý chặt chẽ biến động doanh thu, nhất là trong các lĩnh vực còn thất thu như kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng,…để điều chỉnh bổ sung bộ thuế hàng tháng.

Đối với các vấn đề vướng mắc về thu từ đất đai; thu từ hoạt động khoáng sản; vướng mắc về thu thuế xây dựng cơ bản, phí và lệ phí, Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động làm đầu mối tổng hợp, kiến nghị với chính quyền các cấp và phối hợp với các ngành chức năng để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thu.

Trong quý II này, Cục Thuế sẽ tham mưu với UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hoá ra vào khu vực cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới trên địa bàn; tham mưu với Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng của tỉnh về việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tăng cường hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành trong công tác phối hợp quản lý thu, khai thác tăng thu ngân sách trên địa bàn. 
 
Cùng với nỗ lực tìm kiếm các giải pháp quản lý đột phá trên từng chức năng quản lý thuế, Cục Thuế Cao Bằng đang phấn đấu cao độ để có sự tăng tốc tiến độ thu NSNN trong quý II với mục tiêu số thu do ngành Thuế thực hiện đạt 220 tỷ đồng, trong đó tính cân đối NSNN 173 tỷ đồng, để vừa đảm bảo tiến độ theo dự toán trung ương giao, vừa đảm bảo tiến độ của dự toán HĐND Tỉnh giao, góp phần hoàn thành dự toán thu cả năm 2014.