Thừa Thiên Huế tăng thu hơn 7,2 tỷ đồng sau thanh tra thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

6 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã thực hiện 41 cuộc thanh tra, đã hoàn thành 25 cuộc, qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt hơn 7,2 tỷ đồng, tăng hơn 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bộ phận "một cửa" Cục Thuế Thừa Thiên Huế. Ảnh: NM.
Bộ phận "một cửa" Cục Thuế Thừa Thiên Huế. Ảnh: NM.

Theo báo cáo của Cục Thuế Thừa Thiên Huế, trong tổng số hơn 7,2 tỷ đồng truy thu, truy hoàn và xử phạt sau thanh tra, kiểm tra thuế, số thuế truy thu là hơn 5,6 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; số tiền phạt qua thanh tra là hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra đã giảm lỗ hơn 51,7 tỷ đồng, tăng so với năm trước hơn 50 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 622 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước 175 triệu đồng. Số thuế đã thu nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là gần 4,1 tỷ đồng.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, đạt được kết quả trên là do Cục Thuế đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong hoạt động thanh tra, kiểm thuế, cũng như những giải pháp thích hợp đối với từng ngành nghề đặc thù.

Cụ thể, Cục Thuế đã áp dụng thường xuyên giải pháp kiểm kê hàng tồn kho đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, bán lẻ, qua đó phát hiện hành vi bán hàng không xuất hóa đơn; yêu cầu doanh nghiệp kê khai đầy đủ, đúng quy định.

Qua thanh tra 3 doanh nghiệp hoạt động thương mại, bán lẻ, các đơn vị đã điều chỉnh kê khai thuế bổ sung trước khi công bố quyết định thanh tra tăng đột biến gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về tăng cường công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng theo chính sách thuế tài nguyên mới, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của chính sách thuế tài nguyên mới, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm.

Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế đã tiến hành thanh tra đối với 2 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xử lý truy thu và xử phạt gần 3 tỷ đồng.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác thanh tra, đã xử lý nghiêm các sai phạm về thuế, do đó kết quả thanh tra không chỉ dừng ở vấn đề tăng thu ngân sách, mà còn có tác dụng thúc đẩy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý thuế; nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế./