Thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định FTA đã có hiệu lực

PV.

Để tiếp tục thực hiện đồng bộ và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, tích cực chuẩn bị trong nước cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới sẽ tham gia, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ thị các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 19/10/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực.

Chỉ thị số 38/CT-TTg khẳng định, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta đã đạt được những kết quả vững chắc, thể hiện rõ nhất qua việc đàm phán và ký kết các FTA. Đến nay, nước ta đã ký kết và đang thực thi 10 FTA khu vực và song phương.

Trong thời gian qua, việc thực thi các FTA đã góp phần mang lại những tích cực cho sự phát triển kinh tế và quá trình hiện đại hóa đất nước, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa và sản phẩm của Việt Nam; Giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu; Nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực...

Nhờ đó, cơ cấu kinh tế được chuyển đổi theo hướng tích cực; Cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng đơn giản, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). DN có cơ hội để mở rộng và phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh... Các bộ ngành cũng đã và đang nỗ lực triển khai những công việc cần thiết để thực thi hiệp định và hỗ trợ DN khai thác lợi ích của các FTA...

Tuy nhiên, công tác thực thi các FTA nói trên vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế yêu cầu Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tích cực chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các FTA thế hệ mới. Đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW.

Rà soát định kỳ, đảm bảo thực thi nghiêm túc các FTA; Đánh giá kịp thời các vấn đề phát sinh và kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết FTA và việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ DN, người dân khai thác hiệu quả các FTA.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dành nguồn lực và ưu tiên thỏa đáng cho việc thực thi các FTA, đồng thời hỗ trợ các bên liên quan khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách.

Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo cơ chế một cửa nhằm cải cách công tác cấp các loại giấy phép liên quan cho DN, rút ngắn thời gian cấp giấy phép, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, thường xuyên, kịp thời rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, xóa bỏ các quy định không phù hợp với các cam kết FTA nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong các điều ước quốc tế song phương, khu vực và đa phương mà Việt Nam là thành viên. Chủ động đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong trường hợp FTA bị vi phạm; Tăng cường chế tài và áp dụng xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm...

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động tiến hành đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngành để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch nâng cao khả năng cạnh tranh cho những ngành có lợi thế cạnh tranh và định hướng điều chỉnh sản xuất cho các các ngành, DN không có khả năng cạnh tranh để tận dụng tối đa những lợi ích từ các FTA...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các bộ, ngành, viện, các cơ quan nghiên cứu, Hiệp hội liên quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu, đánh giá khả năng vận dụng ưu đãi của các FTA theo các nhóm ngành hàng cụ thể, từ đó xây dựng các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ DN Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực.

Đồng thời chủ động nghiên cứu, vận dụng các biện pháp phi thuế như các hàng rào kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ thương mại được phép áp dụng trong WTO và các FTA để hỗ trợ cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành trong nước trước sự cạnh tranh của hàng nước ngoài. Tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm; Tìm kiếm và mở rộng các kênh bán hàng, phân phối...; trong đó, chú trọng các nước đối tác trong các FTA hiện hành và có tiềm năng đem lại tác động tích cực cho thương mại Việt Nam...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh để phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Việt Nam là thành viên... UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của DN địa phương về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các FTA đã ký kết nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chú trọng nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của các DN thành viên; Chủ động đề xuất các yêu cầu, vướng mắc cần sự hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ; Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài nhằm hỗ trợ các DN thành viên tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng mạng lưới kinh doanh...