Thuế đối với nguyên liệu cung ứng cho hợp đồng gia công?

PV.

(Tài chính) Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh Việt Nam (Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Văn Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vừa có công văn số 01/HDTTHQ ngày 20/7/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 4419/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2013 để giải đáp thắc măc. Theo đó, văn bản của Tổng cục Hải quan cho biết:

Thứ nhất, căn cứ điểm a khoản 4 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: " Hàng hóa được miễn thuế theo hợp đồng gia công bao gồm:

- Nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu để gia công:

- Vật tư nhập khẩu, xuất khẩu tham gia vào quá trình sản xuất, gia công (giấy, phấn, bút vẽ, bút vạch dấu, đinh gim quần áo, mực sơn in, bàn chải quét keo, khung in lưới, kết tẩy, dầu đánh bóng...) trong trường hợp doanh nghiệp xây dựng được định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt;"

Thứ hai, căn cứ Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì mặt hàng than antraxit có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 10%.

Thứ ba, trường hợp Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh Việt Nam mua than antraxit trong nước để cung ứng cho hợp đồng gia công (không phải là vật tư nhập khẩu) nên không thuộc đối tượng được miễn thuế  theo quy định nêu trên.

Do đó, Công ty phải nộp thuế xuất khẩu với số lượng thực tế than antraxit đã tham gia vào quá trình gia công.