Tổng cục Hải quan tiếp tục đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội của 14 cục hải quan


Ngày 6/6/2023, Tổng cục Hải quan tổ chức khai mạc kỳ thi đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội với 458 thí sinh tới từ 14 cục hải quan tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Các thí sinh tham gia đánh giá năng lực.
Các thí sinh tham gia đánh giá năng lực.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) Lương Khánh Thiết - Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, việc tổ chức đánh giá năng lực công chức Hải quan nhằm xác định đầy đủ thực trạng năng lực công chức phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ. Từ đó, kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng, xây dựng được đội ngũ lãnh đạo đội giỏi cả về chuyên môn lẫn quản lý điều hành.

Đồng thời, kỳ thi còn nhằm tạo phong trào học tập, hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu trong mỗi cán bộ, công chức để rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ đối với đội ngũ lãnh đạo cấp đội và tương đương thuộc chi cục.

Kỳ thi đánh giá năng lực lần này được thực hiện trong 3 ngày 6, 7 và 8/6/2023.

Trước đó, ngày 16/5/2023, tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan khai mạc kỳ thi đánh giá năng lực lãnh đạo cấp đội đối với 349 thí sinh đến từ 19 cục hải quan tỉnh, thành phố từ Cục Hải quan TP. Đà Nẵng trở vào miền Nam.

Được biết, bộ đề thi đánh giá năng lực đối với lãnh đạo đạo cấp đội bao gồm các câu hỏi nghiệp vụ và thực tiễn xử lý các tình huống giả định, các bộ hồ sơ nghiệp vụ gắn với tình huống thực tế.