Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

PV.

Trả lời Công văn số 135/THVN-KHTC ngày 13/2/2017 của Đài Truyền hình VIệt Nam (Đài THVN) về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1863/TCT-KK.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, căn cứ Điều 2 Thông tư số 55/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài THVN và các đài truyền hình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố.

Căn cứ khoản 1 (c,d) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

- Đối với các kỳ thuế từ tháng 1/2017 đến hết tháng 4/2017 đề nghị Đài THVN và các đơn vị trực thuộc Đài THVN (bao gồm: Trung tâm THVN tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm THVN tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm THVN tại TP. Cần Thơ, Trung tâm THVN tại TP. Huế, Trung tâm THVN tại Phú Yên) thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 2926/TCT-KK ngày 30/6/2016 của Tổng cục Thuế.

- Kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 5/2017, đề nghị Đài THVN xây dựng quy chế nội bộ trong việc giao nhiệm vụ sản xuất chương trình cho các Trung tâm trực thuộc tại các địa phương.

Căn cứ vào các văn bản: Quyết định giao kế hoạch kinh phí, nhiệm vụ sản xuất chương trình hàng năm, hợp đồng sản xuất chương trình, biên bản xác định giá trị hoàn thành giữa Trung tâm và Đài THVN, báo cáo quyết toán chi phí…, các Trung tâm xuất hóa đơn đầu ra cho Đài THVN và kê khai nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Đài THVN và Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Yên, Thừa Thiên Huế được biết.