Tổng thu ngân sách 9 tháng do cơ quan thuế quản lý tăng 12,6% so với cùng kỳ


Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt 892.944 tỷ đồng, bằng 76,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng, đã có 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế được ngành Thuế thực hiện.
Trong 9 tháng, đã có 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế được ngành Thuế thực hiện.

Cụ thể, thu từ dầu thô chiếm 4,91% tổng thu, ước đạt 98,3% dự toán. Theo Tổng cục Thuế, số thu này có được chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,7 USD/thùng, cao hơn 4,1% so với dự toán; sản lượng đạt 83,4% dự toán.

Bên cạnh đó, đến thời điểm này, thu nội địa đã chiếm 95,09% tổng thu. Ước đạt 75,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo báo báo của Tổng cục Thuế, đến thời điểm này có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 75%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,1%.

Để có được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, toàn ngành Thuế đã triển khai đầy đủ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,...

Tính trong 9 tháng, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thuế các cấp quản lý ước thực hiện được 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; Kiểm tra được 369.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng. Đã thanh tra 360 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; Kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 9.400 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu, đặc biệt là các doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh hay là các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Tính chung  9 tháng năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã theo dõi có 745.342 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, tăng 47.747 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế điện tử, đến nay có 99,48% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử. Bên cạnh đó, cũng có đến 99% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử. Tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 96% tổng số hồ sơ hoàn thuế.