TP. Hồ Chí Minh: Thu nội địa 4 tháng đạt 36,7% dự toán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tính cân đối trên địa bàn trong tháng 4/2017 đạt 24.732 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng đạt 87.590 tỷ đồng, đạt 36,67% dự toán năm và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đ.Doãn
Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đ.Doãn

Trong đó, thu nội địa tính cân đối trừ dầu đạt 23.351 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng được 81.881 tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016; thu từ dầu thô đạt 1.381 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng được 5.710 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với 3 loại thuế chính của khu vực kinh tế là thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), số thu từ thuế TNDN có tỷ lệ tăng cao nhất trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2016 khi đạt tỷ lệ tăng hơn 16%.

Trong đó, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,7%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 14%; khu vực DN nhà nước địa phương giảm 17,5% và khu vực DN nhà nước trung ương giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Kế đến là thuế TTĐT với mức tăng 15,4%, trong đó thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 28%; thu từ khu vực DN nhà nước trung ương tăng 9,6%; thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 6,5% và thu từ khu vực DN nhà nước địa phương giảm 28,3% so với cùng kỳ.

Thuế GTGT là loại thuế có mức tăng thấp nhất trong 3 loại thuế chính của khu vực kinh tế khi chỉ tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,6%; thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 9,8%; thu từ khu vực DN nhà nước trung ương và DN nhà nước địa phương giảm so cùng kỳ lần lượt là 18,5% và 6%.

Được biết, năm nay Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu tổng cộng 238.882 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 12.400 tỷ đồng. Riêng quý II, đơn vị được Tổng cục Thuế giao dự toán thu nội địa là 55.727 tỷ đồng.