Từ năm học 2018 - 2019, thực hiện cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên theo mã số BHXH

L. Thu

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hà Nội, từ năm học 2018-2019, các trường trên địa bàn Thủ đô sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) theo mã số BHXH đã được cơ quan BHXH cấp; Phối hợp với BHXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn giải quyết ngay các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

BHXH các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai BHYT học sinh, sinh viên.
BHXH các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai BHYT học sinh, sinh viên.

BHXH TP. Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu, quyết liệt đẩy mạnh công tác phát triển BHYT trong HSSV. Ngay khi bước vào năm học mới 2018-2019, BHXH TP. Hà Nội đã yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã trong thời điểm này phải tập trung cho công tác phát triển BHYT trong HSSV.

Năm học 2017 - 2018, Hà Nội có hơn 1,6 triệu HSSV tham gia BHYT (đạt 92,88%, tăng 2,11% so với năm học 2016 - 2017). Tuy nhiên, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT giữa các địa phương không đồng đều, có sự chênh lệch rõ rệt. Tại những quận, huyện có tốc độ phát triển kinh tế kém hơn, tốc độ phát triển tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cũng rất khó khăn.

Đáng chú ý, khối trường đại học, cao đẳng chỉ đạt 89,66% số HSSV tham gia BHYT. Vừa qua, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng của Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng cơ sở và Ban Giám hiệu các trường cần nghiêm túc đánh giá thực trạng, rút kinh nghiệm công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 và đề ra kế hoạch, lộ trình nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT HSSV trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, từ năm học 2018-2019, các trường thực hiện cấp thẻ BHYT cho HSSV theo mã số BHXH đã được cơ quan BHXH cấp; Phối hợp với BHXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn giải quyết ngay các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng có công văn chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp thuộc quản lý của Thành phố hằng năm báo cáo tình hình thực hiện BHYT HSSV; Phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã trên địa bàn tuyên truyền về BHYT; Đề nghị cơ sở y tế có đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu phải nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo uy tín, niềm tin nhằm thu hút người tham gia.

Bên cạnh đó, trong năm học 2018-2019, BHXH TP. Hà Nội linh hoạt các phương thức thu phí, tạo thuận lợi cho nhà trường và phụ huynh; Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Theo BHXH Việt Nam, trong những năm qua, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai BHYT HSSV. Số lượng HSSV tham gia BHYT tăng đáng kể, từ khoảng 85% năm học 2013 - 2014 lên khoảng 93,5% năm học 2017-2018.

Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH được triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHYT HSSV tại một số tỉnh, thành phố chưa cao (đạt khoảng 70-80%); Việc cấp, đổi thẻ BHYT còn để xảy ra sai thông tin.

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai hiệu quả BHYT HSSV, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV với các cơ sở giáo dục đào tạo.

Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi; Đưa tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Đối với trường hợp HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ BHYT gửi cho các trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng. Đối với trường hợp HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.