Từ ngày 1/1/2014, thu 520 đồng/con tem rượu nhập khẩu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Kể từ ngày 1/1/2014 tem rượu nhập khẩu sẽ được chuyển từ hình thức ấn chỉ cấp phát không thu tiền sang ấn chỉ bán thu tiền. Các đơn vị thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho doanh nghiệp với đơn giá 520 đồng/con tem.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây là một trong những hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan tại Công văn 7927/TCHQ – TVQT về phát hành tem rượu nhập khẩu.

Theo đó, việc thu tiền bán tem sẽ phải căn cứ vào thủ tục bán tem rượu nhập khẩu theo quy định, cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai lập chứng từ thu tiền đối với trường hợp nộp tiền mặt.

Trường hợp lựa chọn hình thức chuyển khoản, doanh nghiệp xuất trình chứng từ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Cục Hải quan tỉnh, thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước trước khi thông quan hàng hóa (trong đó ghi rõ nộp tiền mua tem rượu cho tờ khai/mở tại Chi cục nào/số lượng từng loại tem). Cơ quan Hải quan có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp tài khoản tiền gửi của đơn vị để thực hiện chuyển tiền mua tem rượu nhập khẩu.

Riêng đối với trường hợp rượu bị tịch thu, căn cứ thủ tục bán tem rượu nhập khẩu theo quy định, cơ quan hải quan nơi cấp tem lập chứng từ thu tiền và cấp tem cho cơ quan, tổ chức được phép xử lý hàng tịch thu.

Việc thu nộp, quyết toán tiền bán tem rượu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan quy định, trong vòng 5 ngày đầu tháng, Chi cục Hải quan tổng hợp doanh thu ấn chỉ bán thu tiền của tháng trước, nộp số tiền thu được về bộ phận kế toán chi của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong vòng 10 ngày đầu tháng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp doanh thu ấn chỉ bán thu tiền toàn Cục tháng trước và thanh toán với Tổng cục Hải quan số tiền phải nộp theo quy định.

Việc trích lập và sử dụng chi phí phát hành tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại Quyết định 3128/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2011 của Tông cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan.