Tuyên truyền chính sách bảo hiểm: Hiệu ứng tích cực

Theo daibieunhandan.vn

Đó là đánh giá của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn về công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí tại Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT thuộc các cơ quan thông tấn báo chí do BHXH Việt Nam tổ chức vừa qua tại TP. Huế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Nhiều khởi sắc

Để thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân, mở rộng diện bao phủ BHXH cho 50% lực lượng lao động và tham gia BH thất nghiệp cho 35% lực lượng lao động vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam luôn coi công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí.

Năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Toàn trình bày tại Hội nghị, ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp tuyên truyền thường xuyên với gần 50 đầu mối của 40 cơ quan truyền thông, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp dài hạn giai đoạn 2015 - 2020 giữa BHXH Việt Nam với 4 cơ quan truyền thông quốc gia và với 21 cơ quan báo chí giai đoạn 2015 - 2017.

Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí. Đây cũng là động lực để huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Nhằm nâng cao kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đối với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, ngay từ đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức các khóa tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho hàng trăm phóng viên, biên tập viên trong phạm vi cả nước.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam tham gia trực tiếp trả lời phỏng vấn, tọa đàm, đồng thời cử cán bộ, chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia các chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên đi các địa phương, cơ sở nắm bắt thông tin để viết tin, bài, làm phóng sự, xây dựng các chương trình tuyên truyền sát với yêu cầu của thực tế.

BHXH Việt Nam còn thường xuyên tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên (năm 2016 đã tổ chức được 10 hội nghị). Tại đây, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, giúp phóng viên có ngay câu trả lời liên quan đến hoạt động của ngành. Trái lại, qua báo chí, ngành cũng có những thông tin đa chiều, thấy rõ một số bất cập của chính sách, tình hình thực tiễn để từ đó có những giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Vận động toàn xã hội vào cuộc

Theo đánh giá của Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, năm 2016, công tác tuyên truyền của ngành BHXH đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan truyền thông báo chí.

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan truyền thông, báo chí đã được tiến hành mạnh mẽ, chủ động với độ bao phủ rộng, tần suất tăng; các phóng viên, biên tập viên được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT và được tạo điều kiện tối đa tiếp cận thông tin ở cả Trung ương và các địa phương.

Hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, đa dạng; các thông tin tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm như: Những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và dự báo tác động đến người lao động, người sử dụng lao động; vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; thực hiện BHYT toàn dân theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020…

Có thể nói, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Trong năm, xuất hiện nhiều bài báo, nhiều phóng sự truyền hình... về BHXH, BHYT được đầu tư công phu, có tính phát hiện những khó khăn, trở ngại, những cách làm hay điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những cảnh báo về các cách thức gian lận trong trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH cho người lao động... đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.