Ứng dụng công nghệ thông tin: Bước đột phá trong quản lý thuế

PV.

Thời gian qua, ngành Thuế đã chủ động, mạnh dạn triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Từ năm 2014-2016, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Triển khai thực hiện các Nghị quyết này, Tổng cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 6/8/2014, Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/3/2015 và Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 08/6/2016 nhằm thực hiện mục tiêu tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... 

Kết quả ấn tượng nổi bật của ngành Thuế đó là trong 3 năm qua, đã cắt giảm thời gian thực hiện được khoảng 420 giờ, số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117 giờ, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế gía trị gia tăng, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả này là nhờ ngành Thuế đã chủ động, mạnh dạn triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính thuế của DN đã được thực hiện qua phương thức điện tử, hệ thống khai thuế và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên khắp cả nước, cụ thể là đến cuối năm 2016:

- Về khai thuế qua mạng: Với hơn 566 nghìn DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 99,81% trên tổng số hơn 567 nghìn DN đang hoạt động trên cả nước; Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý là trên 35,8 triệu hồ sơ.

- Về nộp thuế điện tử: Tổng cục Thuế hoàn thành kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại. Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là hơn 555 nghìn DN trên tổng số hơn 567 nghìn DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 97,90%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng chiếm tỷ lệ 97,06 % trên tổng số DN đang hoạt động; với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ trong năm 2016 là trên 492 nghìn tỷ đồng và trên 2,2 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử.

- Về hoàn thuế điện tử: Đến nay, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm tại 02 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng. Từ ngày 1/3/2017, tiếp tục triển khai thí điểm tại 11 tỉnh, Thành phố như: Đồng Nai, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận. Và dự kiến, sẽ tiếp tục triển khai mở rộng toàn quốc.

- Về thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn có mã xác thực: Trong năm 2016, Tổng cục Thuế thực hiện thí điểm cho 200 DN trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực; Tổng số hóa đơn được xác thực: 2.608.706 hóa đơn, tổng tiền doanh thu: 21.116.688.145.597 đồng, tổng thuế giá trị gia tăng: 992.548.372.600 đồng.

Trong năm 2017 và định hướng đến năm 2020, với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ, ngành Thuế sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, phấn đấu đến hết 2017, hầu hết dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, DN được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục duy trì, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% DN thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4. Phấn đấu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% DN thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để 100% hồ sơ khiếu nại khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định...