Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Xem xét điều chỉnh mức phí cảng biển Hải Phòng

PV.

Ngày 16/5/2017, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5036, gửi các bộ ngành, UBND thành phố Hải Phòng và VCCI truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, theo đề nghị của Bộ Tài chính ngày 04/04/2017 tại Công văn số 4515/BTC-CST; Đồng thời, căn cứ ý kiến của Bộ Tư pháp  tại Công văn số 1472/BTP-KTrVB ngày 3/5/2017; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3482/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26/4/2017, Bộ Công Thương tại Công văn số 3944/BCT-XNK ngày 8/5/2017, Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4492/BGTVT-TC ngày 26/4/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 0966/PTM-PC.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến về việc sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng như sau:

Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng tổ chức rà soát, đánh giá việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Tiến hành tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp và trình HĐND TP. Hải Phòng tại kỳ họp gần nhất để cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan.
Đặc biệt, cần phải cân nhắc điều chỉnh mức phí để phù hợp với khả năng đóng góp và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam theo như chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 19 và số 35.
Tại văn bản, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính thường xuyên theo dõi, giám sát các địa phương trong ban hành quy định về phí và lệ phí; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 
Đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức họp báo, cung cấp các tài liệu, báo cáo về chính sách và việc thực hiện các quy định của pháp luật phí và lệ phí kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan báo chí để thông tin rộng rãi tới doanh nghiệp và người dân.
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong thông tin, tuyên truyền về chính sách phí và lệ phí nói chung và chính sách thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch  vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu nói riêng, bảo đảm đúng với quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Được biết trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhận được tờ trình từ Hội doanh nhân trẻ - Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam cùng nhiều các hiệp hội doanh nghiệp khác về việc xin tạm dừng Nghị quyết 148/2016-NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND TP. Hải Phòng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng. Theo các doanh nghiệp, thì mức phí được Hải Phòng áp dụng khá cao làm tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.