Xóa nợ hơn 148 triệu đồng tiền thuế cho một công ty ở Thanh Hóa

PV.

Ngày 3/5/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TCHQ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần Thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh Hóa do đã cổ phần hóa với số tiền là hơn 148,401 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công ty cổ phần Thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh Hóa (MST: 2800754465 trước đây là Công ty Thực phẩm nông sản Thanh Hóa, địa chỉ lô 09, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), số tiền được xóa nợ là khoản tiền thuế nhập khẩu còn nợ tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Đây là khoản tiền thuế còn nợ của doanh nghiệp nhà nước phát sinh trước ngày 1/7/2007 (theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 20/5/2003 tại thời điểm ngày 31/12/2002, Biên bản bàn giao vốn cho công ty cổ phần ngày 8/9/2003 tại thời điểm ngày 30/6/2003 và Quyết định số 1806/QĐ-CT ngày 2/6/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt giá trị doanh nghiệp), do không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, không bàn giao cho công ty cổ phần và chưa được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh Hóa đã thực hiện xong cổ phần hóa và đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 2603000089 đăng ký lần đầu ngày 22/7/2003 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.

Quyết định số 1479/QĐ-TCHQ cũng nêu rõ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.