Xuất cấp hơn 363 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa thực hiện xuất cấp 363,359 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ nhân dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa luôn bảo quản tốt chất lượng hàng  DTQG.
Cục DTNN khu vực Thanh Hóa luôn bảo quản tốt chất lượng hàng DTQG.

Tổng cục DTNN vừa quyết định xuất cấp gạo DTQG (đợt 2 năm 2023) hỗ trợ nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa được Tổng cục DTNN giao thực hiện xuất cấp 363,359 tấn gạo, thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 10/7/2023.

Để bảo đảm việc xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ địa phương đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng quy định, Tổng cục DTNN đề nghị Cục DTNN khu vực Thanh Hóa phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức thực hiện việc giao nhận kịp thời.

Đồng thời, Tổng cục DTNN giao Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao, đảm bảo gạo DTQG hỗ trợ cho địa phương đủ số lượng, tốt về chất lượng, kịp thời giao gạo tới tay người dân.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN có Văn bản số 848/TCDT-QLHDT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó đề nghị địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quản lý sử dụng số gạo DTQG hỗ trợ chặt chẽ theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định về quản lý, giao nhận gạo DTQG hiện hành.

Trước đó, ngày 5/5/2023, Tổng cục DTNN cũng đã ban hành 2 quyết định số: 163/QĐ-TCDT và 164/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp hơn 1.825 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của 5 huyện tại tỉnh Thanh Hóa (đợt 1 năm 2023) theo quy định.

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo DTQG hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ, phát triển rừng đã được ngành DTNN triển khai thực hiện kịp thời khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, từng bước cải thiện, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội.